Cursul online pentru profesori: Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital

Cursul online pentru cadre didactice „Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital” este deschis pentru înscrieri. Cursul nu este acreditat. Se desfășoară sub egida Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, fiind disponibil pe platforma iTeach.ro, dedicată profesorilor din învățământul preuniversitar.

De la data lansării cursului, iunie 2018, s-au înscris peste 3.500 de profesori, dintre care aproape 1000 au finalizat parcursul de formare cu certificat de participare.

Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate la clasă. Contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la disciplina pe care o predau. Nu în ultimul rând, oferă teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere.

Cursul este structurat în două părți – o fundamentare teoretică cu elementele esențiale ale designului instruirii, însoțită de aplicații practice și exerciții colaborative care susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare.

Rezultatele așteptate ale învățării vizate de cursul pentru cadrele didactice se concretizează pe trei niveluri:

  • Aprofundarea abilităților de utilizare a computerului, Internetului și aplicațiilor pentru educație, precum și de valorificare optimă a potențialului acestora în activități profesionale;
  • Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasă, prin proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative asistate de calculator;
  • Ameliorarea propriei activități prin reflecție asupra avantajelor și limitelor încorporării noilor tehnologii, din perspectivă pedagogică, în activitatea didactică – predare, învățare, evaluare – și pentru parcursul de dezvoltare a carierei – informare, formare, cercetare, publicare, participarea în comunități virtuale de practică.

Cursul se desfășoară prin: studiu individual al materialelor propuse, reflecție, discuții, seminare online, exerciții practice.

Evaluarea constă în elaborarea a două sarcini de lucru individuale – elaborarea unor proiecte sintetice de activități de învățare în care elevii să utilizeze noile tehnologii, la o disciplină pe care participantul la formare o predă. Temele finale sunt evaluate și notate de formator. Media celor două punctaje constituie condiție pentru eliberarea certificatului. În ultimii doi ani, formatorii au evaluat peste 1.500 de teme – aplicații practice trimise de cadrele didactice participante.


În 2020, iTeach a împlinit 10 ani. Este cea mai mare platformă cu resurse și instrumente pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din România.

Bilanțul perioadei 2010-2020:

  • Peste 25.000 de profesori înscriși pe platformă: https://iteach.ro/cadre-didactice.html
  • A găzduit 20 de cursuri online gratuite pentru cadre didactice, dezvoltate de ONG-uri, companii, CCD-uri, Institutul de Științe ale Educației, Universitatea din București- FPSE: https://iteach.ro/pagina/21495/
  • Peste 30.000 de înscrieri la cursurile online și mai mult de 12.000 de certificate de absolvire emise
  • Peste 2.000 de articole ale cadrelor didactice, publicate gratuit în reviste educaționale: https://iteach.ro/reviste
  • Mai mult de 2.500 de resurse educaționale deschise publicate cu sprijinul membrilor cadre didactice, în sprijinul activității la clasă, disponibile gratuit pe platforma digitaledu.ro 

Pentru mai multe informații sau pentru a propune un curs online pentru cadre didactice, contactați coordonatorii programelor de formare iTeach: Olimpius Istrate / Doru Ștefănescu, pe email: echipa [la] iteach.ro

  • Pentru a parcurge cursul online prezentat, accesați contul dvs. sau creați-vă un cont gratuit pe platforma de dezvoltare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar iteach.ro (sau suntprofesor.ro)

Cursurile online din programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice universitare se desfășoară pe platforma Academia Online (academia-online.ro).

Pentru cursuri de dezvoltare a competențelor digitale pentru cadre didactice din învățământul superior, scrieți la office [la] iEdu.ro – Institutul pentru Educație (https://iEdu.ro)


Sursa: suntProfesor.ro, via eduVox
Imagine: bongkarn thanyakij pe Pexels

Loading