Cursuri de dezvoltare a competențelor digitale cu prima de carieră didactică pentru profesori

Primele de carieră didactică sunt o oportunitate pentru profesori să-și actualizeze informațiile privind integrarea noilor tehnologii în educație și să-și dezvolte abilități de utilizare a resurselor și instrumentelor digitale, conform Cadrului european de competențe digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

De prima de carieră didactică beneficiază următoarele categorii de personal:

  • cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat (1500 de lei);
  • cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/ lector și asistent universitar (1500 de lei);
  • personalul didactic auxiliar din sistemul de învățământ universitar (500 de lei).

Prima de carieră didactică are drept scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/ universitare în procesul educațional.

Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică. Cu titlul informativ
Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică

Voucherele pentru personalul de predare se pot utiliza doar pentru anumite categorii de cheltuieli, printre care cea mai importantă se referă la cursurile de pregătire profesională. Exemple de cursuri dedicate cadrelor didactice care se pot urma exclusiv online: https://iteach.ro/pagina/21495/

Pentru cursuri puteți utiliza toată suma de 1500 de lei sau doar o parte din ea. Condiția este ca cel puțin 1.050 de lei să fie justificați cu factură/ facturi care dovedesc că sumele au fost utilizate pentru dezvoltare profesională și nevoi profesionale.

Mai multe informații despre prima de carieră didactică și despre voucherul pentru profesori găsiți pe eduVox: Vouchere pentru profesori: Prima de carieră didactică pe card. Cum se utilizează și ce se poate cumpăra cu voucherul de dezvoltare profesională?

 

Loading