Competențe digitale pentru cadre didactice (Experimentul Ariadna)

În era digitală, se așteaptă din ce în ce mai mult ca profesorii să posede competențe digitale pentru a sprijini eficient învățarea elevilor. Competența digitală se referă la capacitatea indivizilor de a utiliza și gestiona tehnologiile digitale pentru sarcini de zi cu zi, cum ar fi comunicarea, gestionarea informațiilor, rezolvarea problemelor și colaborarea. În această lucrare, vom discuta despre modul în care profesorii pot dobândi competențe digitale și ce se face în prezent pentru a-i sprijini în dezvoltarea acestor competențe.

Cam așa se poate descrie, pe scurt, un aspect important al utilizării tehnologiilor digitale în educație. Acum, ce s-ar întâmpla dacă v-am spune că acest prim paragraf nu este „conținut autentic”, ci (în mare parte) construit de o mașină (folosind inteligența artificială)? Ați reevalua modul în care ați perceput informația și ați schimba ceva în intenția sau modul în care ați utiliza-o?

Explorarea potențialului inteligenței artificiale în educație, în special în ce privește utilizarea inteligenței artificiale pentru a sintetiza, amalgama, rearanja, încorpora, amesteca, armoniza și (re)integra cunoștințe științifice, oferă o serie de satisfacții, în primul rând dintr-o perspectivă epistemologică – un profesionist caută mereu conținut nou și perspective noi. De asemenea, prilejuiește un moment de reflecție cu privire la evoluția educației și la rolul educatorului – trecutul, prezentul și viitorul capătă noi semnificații, (re)conturând scopul asumat al „devenirii”, al îmbunătățirii ființei umane în ansamblu. Sau cel puțin aceasta este speranța noastră…

În cele ce urmează, prezentăm „perspectiva IA” – mai bine spus „cum descrie IA un concept științific”, în 2022 (și promitem să repetăm experimentul la sfârșitul lui 2023, pe aceeași temă). Este conținut generat de inteligență artificială, în diferite instanțe, folosind modele diferite și parametri diferiți, apoi tradus cu Google translate, comportând intervenții minore pentru îmbunătățirea fluenței lecturii, pe o temă importantă din domeniul integrării tehnologiilor digitale în educație:

Competențe digitale pentru cadre didactice

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – prima încercare:

Introducere:

Secolul 21 este caracterizat de un rol din ce în ce mai mare al tehnologiei digitale în viața de zi cu zi. Calculatoarele, tabletele și smartphone-urile au devenit instrumente esențiale pentru majoritatea oamenilor și același lucru se poate spune despre instituțiile de învățământ din întreaga lume. Pentru a se asigura că profesorii sunt capabili să utilizeze eficient tehnologiile digitale în sălile de clasă, este important ca aceștia să posede un anumit nivel de competențe digitale. Acest articol va discuta despre ce sunt aceste competențe digitale și cum pot fi dezvoltate în rândul profesorilor.

Background:

Competența digitală a fost definită ca „abilitatea de a utiliza în mod adecvat instrumentele și serviciile de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), astfel încât să acceseze, să gestioneze, să integreze și să evalueze informații relevante din diverse surse” (Comisia Europeană, 2006). Această definiție sugerează că a avea o înțelegere de bază a TIC nu înseamnă neapărat să fii competent digital; mai degrabă, se referă la capacitatea de a utiliza eficient resursele TIC cu privire la atingerea unor rezultate sau obiective specifice. Ca atare, deținerea acestui tip de cunoștințe depășește simpla știință a operațiunii computerelor sau a altor dispozitive, ci necesită în schimb abilități mai specializate legate de metodele de cercetare online sau aplicațiile software utilizate în contexte de predare.

Având în vedere importanța sa în mediul educațional de astăzi, există un interes considerabil pentru dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor atât la nivel de politică, cât și în cadrul școlilor/ instituțiilor individuale (Kolloff et al., 2008). Au existat, de asemenea, mai multe inițiative menite să ajute educatorii să-și dezvolte propriile capacități prin activități de dezvoltare profesională, cum ar fi webinarii sau ateliere de lucru (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică [OECD], 2016). Cu toate acestea, aceste eforturi se concentrează adesea pe furnizarea de îndrumări generale cu privire la diferite aspecte ale TIC, mai degrabă decât să vizeze practici pedagogice specifice legate de utilizarea acestor tehnologii în clasă. Prin urmare, este necesar ca profesorii înșiși – precum și cei care îi susțin – să identifice abilitățile specifice care necesită îmbunătățiri, astfel încât strategiile adecvate să poată fi puse în aplicare în consecință.

Discuţie:

Există trei domenii principale în care profesorul ar trebui să depună eforturi pentru a îmbunătăți competența digitală: alfabetizarea datelor; competența mediatică; și alfabetizarea sistemelor (Riddle et al., 2017). Alfabetizarea datelor se referă în primul rând la cunoștințele despre colectarea datelor folosind mijloace electronice – cum ar fi prin sondaje sau baze de date – și apoi analiza corectă folosind programe software statistice precum SPSS sau STATA; alfabetizarea media cuprinde recunoașterea momentelor în care conținutul online poate fi nesigur din cauza afirmațiilor false făcute fără dovezi, în același timp, construirea credibilității prin citarea surselor credibile; în cele din urmă, cunoașterea sistemelor implică înțelegerea modului în care rețelele interacționează între ele fie local – adică wi-fi – sau de la distanță – adică cloud computing – astfel încât să se poată profita de potențialele avantaje oferite de interconectivitate între diferite platforme, cum ar fi sincronizarea smartboard-urilor. cu laptopuri etc. Trebuie remarcat totuși că, la fel ca orice formă de învățare, stăpânirea utilizărilor avansate ale tehnologiei necesită încă practică, încercare și eroare, experimentare și, în cele din urmă, repetare înainte de a putea fi atinsă stăpânirea. Astfel, chiar dacă cineva posedă deja un anumit grad de familiaritate cu o anumită platformă, formarea continuă poate ajuta totuși la interiorizarea acestor procese, făcându-le a doua natură. În plus, utilizatorii cu experiență trebuie să-și amintească să continue să își actualizeze setul de abilități, să țină pasul cu noile tendințe, cu modificările, standardele din industrie, să servească mai bine comunității studenților deopotrivă

Concluzie:

În concluzie, competențele digitale reprezintă aptitudini esențiale pe care educatorul modern trebuie să le posede pentru a naviga cu succes în lumea din ce în ce mai digitalizată în care trăim, pentru a le preda elevilor în mod corespunzător. Cu sprijinul de formare adecvat din partea administratorilor colegii care iau inițiativa explorează resursele disponibile oricine dorește suficient are oportunitatea de a dezvolta diverse abilități, îmbunătățirea performanței rezultatul general succesul academic, societatea beneficiază întreaga zi.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – a doua încercare:

Introducere

În era digitală, se așteaptă din ce în ce mai mult ca profesorii să posede competențe digitale pentru a sprijini eficient învățarea elevilor. Competența digitală se referă la capacitatea indivizilor de a utiliza și gestiona tehnologiile digitale pentru sarcini de zi cu zi, cum ar fi comunicarea, gestionarea informațiilor, rezolvarea problemelor și colaborarea. În această lucrare, vom discuta despre modul în care profesorii pot dobândi competențe digitale și ce se face în prezent pentru a-i sprijini în dezvoltarea acestor competențe.

Background

Proliferarea tehnologiei a schimbat modul în care oamenii învață și interacționează unii cu alții în mediile educaționale din întreaga lume. Tehnologia poate fi folosită nu numai ca instrument, ci și ca abordare pentru predarea diferitelor subiecte care altfel ar fi dificile sau imposibile fără ea (OECD 2018). Ca atare, profesorii au nevoie de cunoștințe suficiente despre utilizarea instrumentelor tehnologice pentru a le integra cu succes în predarea la clasă (Sawyer et al., 2019).

Discuţie

Pentru a asigura integrarea cu succes a tehnologiei în sălile de clasă, există anumite niveluri de competență digitală cerute de profesori, care includ: conștientizarea și înțelegerea; alfabetizare de bază; abilitati tehnice; capacități creative/ inovatoare; gândire critică/rezolvarea problemelor; abilități de analiză/vizualizare a datelor; capacitatea de proiectare instrucțională și considerații etice asociate cu utilizarea tehnologiei (UNESCO 2017). Pentru a dezvolta aceste competențe există o serie de strategii disponibile, inclusiv cursuri de educație formală pe aplicații software specifice sau platforme precum sistemele de e-learning, ateliere online oferite de organizații educaționale, oportunități de auto-studiu oferite prin resurse gratuite precum MOOC-uri (Massive Open Online Courses) , programe de mentorat de la egal la egal pentru schimbul de idei între educatori , aderarea la rețele profesionale care le permit membrilor să actualizeze cele mai bune practici legate de predare etc.. Mai mult, guvernele au început să ofere inițiative, cum ar fi granturi special concepute pentru programele de formare a profesorilor, care ajută educatorii să doteze abilități digitale esențiale. .

Concluzie

Competențele digitale devin cerințe esențiale pentru educatorii moderni, care trebuie să se reinventeze în mod constant dacă doresc să rămână relevanți în mediul de astăzi în continuă schimbare. Succesul oricărui profesor depinde de cunoștințele adecvate despre utilizarea instrumentelor tehnologice, împreună cu abordări pedagogice adecvate, atunci când încorporează aceste instrumente în lecțiile lor. Există multe strategii disponibile în prezent, de la cursuri formale la opțiuni de auto-studiu, toate menite să-i ajute pe profesori să-și dezvolte seturile de abilități, astfel încât să își poată servi mai bine studenții, ținând în același timp pasul cu tendințele din sectorul educației. Guvernele ar trebui să continue să investească resurse financiare pentru a sprijini inițiativele de îmbunătățire a procesului de dezvoltare a profesorilor, concentrându-se pe îmbunătățirea nivelurilor de competențe digitale ale educatorului.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – a treia încercare:

Introducere

În era digitală, profesorii trebuie să fie la curent cu evoluțiile tehnologiei și să fie capabili să o utilizeze eficient în sala de clasă. Competențele digitale sunt esențiale pentru a ajuta studenții să dezvolte abilități care le vor permite să reușească într-o lume în schimbare rapidă. Acest articol examinează importanța competențelor digitale pentru profesori, nivelurile lor actuale în rândul educatorilor și posibilele strategii pentru îmbunătățirea acestor abilități.

Ce sunt competențele digitale?

Competențele digitale pot fi definite ca „cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare utilizării cu succes a tehnologiilor informaționale” (Paraschiv & Ciocoiu 2009). Cu alte cuvinte, ele se referă la capacitatea unui educator de a utiliza computerele și alte instrumente tehnologice conexe în mod eficient în cadrul practicii de predare. O astfel de competență include nu numai aspecte tehnice, cum ar fi învățarea modului de operare a dispozitivelor, ci și cele sociale, cum ar fi înțelegerea modului în care diferitele tipuri de media pot interacționa între ele sau comunicarea ideilor complexe prin reprezentare vizuală (Janssen et al 2017).

Importanța dezvoltării competenței digitale a profesorilor

Având în vedere că tehnologiile digitale devin din ce în ce mai omniprezente în viețile noastre, a avea un nivel bun de competență digitală este important atât în interiorul, cât și în afara sălilor de clasă. Competenția digitală permite profesorilor nu numai să creeze lecții captivante, ci și să-și ajute studenții să devină utilizatori mai responsabili ai tehnologiei, oferind îndrumări privind practicile sigure atunci când se ocupă de resurse online sau de a partaja informații personale (Becta 2010). În plus, dezvoltarea propriului set de capacități digitale ale profesorilor le dezvoltă creativitatea, ceea ce îi ajută în continuare să proiecteze abordări de predare inovatoare, adaptate nevoilor individuale ale cursanților (Chen et al 2013). Ca atare, este clar că îmbunătățirea competențelor profesorilor atunci când folosesc noile tehnologii ar trebui să fie considerată o prioritate dacă dorim ca educatorii noștri să fie pregătiți pentru provocările secolului XXI.

Nivelurile actuale în rândul educatorilor

Studiile au raportat în mod constant niveluri scăzute de competență tehnologică în rândul profesorilor din toate etapele educaționale (Herold & Schiefele 2008; Barry 2015) . Deși apar anumite variații între țări, tendințele generale arată decalaje semnificative între ceea ce se așteaptă de la educatori în comparație cu ceea ce pot face ei de fapt. De exemplu, cercetarea efectuată de Visser et al 2016 a constatat că, deși majoritatea participanților erau familiarizați cu concepte de bază precum procesarea de text, le lipsea o înțelegere mai profundă cu privire la subiecte precum programarea sau dezvoltarea web. În mod similar, descoperirile din Leuven 2019 sugerează că majoritatea profesorilor din școlile primare întâmpină dificultăți atunci când folosesc instrumente multimedia „mai avansate”. Aceste rezultate subliniază necesitatea unor oportunități mai bune de formare, deoarece fără sprijin adecvat, mulți profesioniști ar putea avea dificultăți să se adapteze în acest domeniu în continuă evoluție.

Strategii de îmbunătățire a competențelor digitale ale profesorilor

La nivel mondial au fost implementate mai multe inițiative care vizează îmbunătățirea alfabetizării tehnologice a profesorilor. În special, s-a concentrat tot mai mult pe educarea instructorilor inițiali cu privire la integrarea TIC în activitățile de la clasă în timpul cursurilor de pregătire inițială a educatorului, în timp ce colegii mai experimentați ar putea accesa programe de dezvoltare profesională care oferă suport adecvat pentru stăpânirea anumitor pachete software sau navigarea pe anumite site-uri web (Lazonder 2016; Janssen 2012). Mai mult, guvernele ar putea promova inițiative care încurajează cooperarea între școli în care membrii personalului cu experiență își împărtășesc cunoștințele cu colegii mai puțin competenți, oferind astfel o perspectivă suplimentară asupra potențialelor aplicații utile în procesul de instruire (Ertmer& Ottenbreit-Leftwich 2010; Verhoeven et al 2018). În cele din urmă, diferite universități oferă programe de eLearning care le permit membrilor facultății să studieze de la distanță fără a participa la cursuri fizice, permițându-le astfel să profite de flexibilitatea orară oferită de învățământul la distanță (Luckin 2014). Pare atunci evident că există o gamă largă de opțiuni disponibile pentru cei care doresc să-și îmbunătățească nivelul de competență digitală, totuși trebuie luată în considerare atentă pentru a se asigura că programul ales se potrivește cel mai bine fiecărei situații, ținând cont de nevoile și preferințele personale ale profesorilor. (Koehler & Mishra 2009)

Concluzie

În rezumat, devine evident că utilizarea eficientă a tehnologiei în cadrul instruirii necesită o înțelegere fermă a abilităților de bază, cum ar fi maximizarea aplicațiilor software sau crearea de medii online partajate, dar studiile recente evidențiază niveluri scăzute în rândul educatorilor a acestui tip complex de competență, ceea ce face ca aceasta să fie prioritară pentru ei. să dezvolte aceste abilități profitând de o varietate de programe gratuite de dezvoltare profesională disponibile în întreaga lume, permițându-le să rămână la curent cu cele mai noi progrese tehnologice, oferind în același timp educație de calitate cursanților lor. (Strobel&Garrison 2006; Di Blas&Oliveira 2011)

 

Generat cu modelul text-curie-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 2) – prima încercare:

Când vine vorba de utilizarea tehnologiei în educație, nu există un răspuns unic. Cu toate acestea, există unele competențe digitale pe care toți profesorii ar trebui să le poată folosi pentru a ajuta elevii să învețe în mod eficient. În acest articol, vom discuta cinci competențe digitale cheie pe care profesorii ar trebui să le aibă:

 1. Capacitatea de a naviga și de a utiliza resursele online în mod eficient. Profesorii trebuie să fie confortabil folosind atât sursele tradiționale, cât și online pentru materiale didactice. Ei ar trebui să poată găsi rapid și ușor informații relevante și să știe cum să le folosească într-un mod semnificativ pentru studenții lor.

 

 1. Capacitatea de a crea conținut multimedia. Profesorii au nevoie de capacitatea de a crea prezentări multimedia captivante care să capteze interesul elevilor și să-i ajute să învețe materiale mai eficient. Ei ar trebui să fie, de asemenea, pricepuți să editeze materiale, să creeze grafice și să adauge efecte sonore sau coloană sonoră muzicală, păstrând totodată tot conținutul relevant și adecvat vârstei.

 

 1. Abilitatea de a utiliza instrumentele tehnologice în mod strategic în cadrul clasei. Tehnologia poate juca un rol important în îmbunătățirea oportunităților de învățare pentru studenții de toate vârstele, oferind acces la o varietate de resurse în afara mediului de clasă (cum ar fi prelegeri video sau tutoriale interactive). Profesorii trebuie să știe când și cum să integreze cel mai bine aceste tehnologii în lecțiile lor, pentru ca ei să aibă cel mai mare impact asupra experienței de învățare a elevilor!

 

 1. Capacitatea de a dezvolta strategii de comunicare eficiente prin intermediul platformelor digitale, cum ar fi rețelele de socializare sau cursurile/sisteme de corespondență prin e-mail. Când comunică cu studenții pe cale electronică, profesorii au nevoie de modalități eficiente de contact (fie prin sesiuni de chat sau prin trimiterea de e-mailuri individualizate), astfel încât că se pot angaja cu ei la nivel personal și pot stimula o legătură puternică între profesor și elev deopotrivă!

 

Generat cu modelul text-curie-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 2) – a doua încercare:

Competențele digitale sunt esențiale pentru profesori în secolul XXI. Acestea includ nu numai cunoașterea modului de utilizare a tehnologiei, ci și capacitatea de a o integra în predarea și învățarea la clasă. Pentru a avea succes în această nouă eră a învățării, profesorii trebuie să aibă o înțelegere puternică a alfabetizării digitale și a importanței acesteia în lumea de astăzi.

Nu există nicio îndoială că tehnologia a revoluționat multe aspecte ale vieții noastre. Ne-a permis să ne conectăm cu oameni din întreaga lume, să învățăm rapid informații noi și să împărtășim experiențe cu ușurință. Cu toate acestea, pe măsură ce tehnologiile digitale devin tot mai răspândite în sălile de clasă, educatorii trebuie să se asigure că elevii au abilitățile necesare pentru a beneficia de ele.

O modalitate de a măsura dacă elevii sunt sau nu alfabetizați digital este prin testarea cunoștințelor lor despre conceptele de siguranță pe internet. Aceste teste pot ajuta la identificarea studenților care ar putea avea nevoie de instrucțiuni suplimentare despre subiecte precum hărțuirea cibernetică și politicile de confidențialitate online. În plus, profesorii își pot evalua propria alfabetizare digitală prin resurse online, cum ar fi edtechhub.org sau skillsoft.com/teachers/digital-literacy-test/.

Profesorii ar trebui, de asemenea, să folosească tehnologiile actuale atunci când este posibil. De exemplu, ar putea crea un curs online folosind MOOC (cursuri online masive deschise) precum Udacity sau Coursera. Acest tip de curs permite educatorilor accesul la materiale de înaltă calitate fără a fi nevoiți să vă faceți griji cu privire la problemele de formatare sau de proiectare. De asemenea, le permite flexibilitate în ceea ce privește timpul de clasă și formatul – ceva care este din ce în ce mai important pe măsură ce ne îndepărtăm de la prelegerile și manualele tradiționale către medii de învățare mai interactive.

Competențele digitale sunt esențiale pentru succes în sălile de clasă de astăzi; oferindu-le educatorilor instrumente pentru măsurarea progresului lor și resurse pentru integrarea tehnologiei în lecțiile lor, companiile de tehnologie educațională precum Skillsoft pot ajuta profesorii să aibă abilitățile de care au nevoie pentru a ajunge la toți studenții!

 

Generat cu modelul text-babbage-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1):

Competențele digitale pentru profesori sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor sălilor de clasă de astăzi și ale elevilor de mâine. Cu atât mai mult, pe măsură ce tehnologia avansează, profesorii trebuie să fie capabili să folosească noi instrumente și aplicații pentru a-și îmbunătăți predarea.

Există multe instrumente digitale care pot fi folosite într-o clasă. Câteva exemple includ: rețelele sociale, aplicațiile mobile, resursele online și software-ul de realitate virtuală. Deși fiecare instrument are propriile sale puncte tari și puncte slabe, există câteva sfaturi generale care pot fi urmate atunci când utilizați oricare dintre aceste instrumente:

1) Familiarizați-vă cu aplicația sau instrumentul înainte de a o folosi în clasă. Multe aplicații au manuale de utilizare care pot fi găsite în App Store sau Google Play Store. Citind aceste manuale înainte de a utiliza o aplicație în clasă, vă veți asigura că înțelegeți cum funcționează instrumentul și ce caracteristici sunt disponibile.

2) Utilizați aplicații diferite pentru sarcini diferite. De exemplu, unul poate fi folosit pentru temele pentru acasă, în timp ce altul poate fi folosit pentru timpul de convorbire al profesorului. Asigurați-vă că utilizați aplicații diferite pentru sarcini diferite, astfel încât toată lumea să aibă o experiență bună (și să învețe ceva pe parcurs).

3) Așteptați-vă la schimbări în timpul sesiunilor de clasă! Cea mai bună modalitate de a vă pregăti pentru schimbări este să aveți un plan din timp – stocarea materialelor, cum ar fi carduri sau notițe, în așteptarea când ar putea începe cursul – astfel încât să le puteți consulta rapid atunci când este necesar.

4) Căutați ajutor profesional dacă este necesar! Dacă vă confruntați cu o aplicație sau cu o sarcină, căutarea ajutorului de la un profesionist nu vă poate ajuta doar să vă ușureze, ci și să vă învețe mai multe despre cum să faceți sarcina în cauză (sau chiar alte instrumente digitale folosite în sala de clasă).

 

AI21Studio

Generat cu modelul j1-jumbo (temperature 0.7, max length 2048, top P 1, freq. penalty 250/500, pres. penalty 2.5/5, count penalty 0.5/1). Preset: Summarize reviews – Irrelevant output (two attempts)

 

Generat cu modelul j1-grande-instruct (beta) (temperature 0.84, max length 2000, top P 1, freq. penalty 185/500, pres. penalty 0.4/5, count penalty 0/1). Preset: Outline creator

7 abilități pentru a deveni competent în secolul 21.

Un profesor este adesea versat în toate modurile de predare, în comparație cu studenții sau savanții universitari și, prin urmare, este probabil să lucreze într-un mod mult mai flexibil. Când un elev este pregătit, profesorul este pregătit.

În căutarea nesfârșită a calității, profesorii devin din ce în ce mai dependenți de tehnologiile digitale. Profesia de profesor nu a fost schimbată de tehnologie, ci mai degrabă de instrumentele care ne permit să organizăm mai bine procesele, comunicarea, informarea etc.

Profesorii au nevoie de noi instrumente care să le arate elevilor cum să comunice eficient cu ceilalți, cum să rezolve problemele cu ajutorul tehnologiilor și resurselor moderne. Când stăpânesc aceste instrumente, vor deveni indivizi încrezători, bine pregătiți pentru o lume globalizată.

 1. Crearea de conținut original

Era Internetului a făcut loc erei conținutului. Oamenii generează miliarde de conținut unic zilnic. Au fost inventate și rafinate diferite formate și moduri de prezentare. În loc să consume doar informații, oamenii își produc propriul conținut și îl partajează altor persoane.

 1. Alfabetizare digitală

În ciuda oricăror temeri inițiale, alfabetizarea digitală nu este o abilitate nouă. În schimb, se bazează pe abilitățile existente: citirea, scrierea și utilizarea computerelor. Această abilitate a devenit cheia dezvoltării personale și profesionale de succes.

 1. Căutarea și filtrarea informațiilor

Internetul are un potențial uriaș. Cu toate acestea, este dificil să găsești și să filtrezi cantitatea mare de informații pe care o conține. Profesorii trebuie să știe cum să găsească informații relevante și de înaltă calitate pentru elevii lor.

 1. Colaborare

Era digitală a reînviat noțiunea de a lucra împreună. Folosind instrumente puternice de colaborare, oamenii s-au organizat în diferite moduri: echipe auto-organizate, comunități virtuale sau companii capitaliste. Când învață, elevii ar trebui să învețe cum să lucreze împreună în echipă.

 1. Împărtășirea cunoștințelor

Când discutați, împărtășiți și faceți schimb de idei, devine mai ușor să vă concentrați pe ceea ce este cu adevărat important. Lumea digitală a simplificat accesul la cunoaștere. Există o mulțime de oportunități de a împărtăși și de a învăța de la alții.

 1. Rețele

În era digitală, crearea de rețele este o parte esențială. Oamenii interacționează cu diferiți oameni: cu membri ai familiei, prieteni, colegi sau complet străini. Natura interacțiunilor umane s-a schimbat în era digitală.

 1. Multitasking

Trăim într-o perioadă de multitasking constant. Mințile noastre sunt forțate să jongleze cu diferite gânduri, activități, sarcini și sentimente. O persoană medie în secolul 21 îndeplinește cel puțin 15 sarcini diferite simultan.

 

Generat cu modelul j1-grande-instruct (beta) (temperature 0.7, max length 2048, top P 1, freq. penalty 250/500, pres. penalty 2.5/5, count penalty 0.5/1). Preset: Paragraph generation.

Competențele digitale sunt abilitățile necesare pentru a utiliza tehnologia în opt domenii: comunicare, creativitate, gândire critică, managementul informațiilor, rezolvarea de probleme, colaborare și învățare personală. Profesorii trebuie să folosească tehnologia digitală pentru a comunica, a crea, a gândi critic, a gestiona datele, a rezolva probleme, a colabora și a învăța.

 

* * *

Acest text este o parte din rezultatele generate în cadrul „Experimentului Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas” – prima etapă, decembrie 2022 – care urmărește să evalueze și să consemneze evoluția conținutului științific de tip text generat de inteligență artificială.

Conținutul este elaborat de autor cu contribuția OpenAI (modelul GPT-3 de generare de limbaj pe scară largă) și a AI21Studio. Pentru elaborarea conținutului, autorul a revăzut, editat și revizuit minimal textul generat de AI și își asumă responsabilitatea finală pentru conținutul acestui articol.

 

202212RO08

Experimentul Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas (Etapa întâi – decembrie 2022)

 

Loading