cursuri

  • Cursuri de dezvoltare a competențelor digitale cu prima de carieră didactică pentru profesori

    Cursuri de dezvoltare a competențelor digitale cu prima de carieră didactică pentru profesori

    Primele de carieră didactică sunt o oportunitate pentru profesori să-și actualizeze informațiile privind integrarea noilor tehnologii în educație și să-și dezvolte abilități de utilizare a resurselor și instrumentelor digitale, conform Cadrului european de competențe digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu. De prima de carieră didactică beneficiază următoarele categorii de personal: cadrele didactice și didactice auxiliare…