universitate

  • Competențele digitale ale cadrelor didactice din învățământul superior

    În această pagină este reprodusă lista descriptorilor pe niveluri de competențe digitale pentru profesorii din învățământul superior, prevăzute în DigCompEdu – Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice –  (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466), integrate în legislația românească prin Ordinul ministrului educației 4150/ 29 iunie 2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație. Cele șase…

  • Studiu Intel: Tendințe în utilizarea tehnologiei de către studenții români

    În decembrie 2009, Intel România a publicat rezultatele unui studiu care identifică tendinţele în utilizarea TIC de către studenţii români. Cercetarea, realizată de Hermes Advisors la iniţiativa Intel, a cuprins un eşantion de 130 de studenţi din Bucureşti, Cluj şi Timişoara, relevând o serie de aspecte definitorii pentru activitatea tinerilor în ziua de azi. Temele…