Competențele digitale ale cadrelor didactice din învățământul superior

În această pagină este reprodusă lista descriptorilor pe niveluri de competențe digitale pentru profesorii din învățământul superior, prevăzute în DigCompEdu – Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice –  (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466), integrate în legislația românească prin Ordinul ministrului educației 4150/ 29 iunie 2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație.

Cele șase arii DigCompEdu se concentrează pe diferite aspecte ale activităților profesionale ale cadrelor didactice:

Aria 1 – Implicare profesională – utilizarea tehnologiilor digitale în interacțiunile profesionale cu colegii, studenții și alte părți interesate, pentru propria lor dezvoltare profesională individuală și pentru binele colectiv al organizației

Aria 2 – Resurse digitale – utilizarea, crearea și partajarea în mod eficient și responsabil a resursele educaționale digitale

Aria 3 – Predare și învățare – gestionarea utilizării tehnologiilor digitale în predare și învățare

Aria 4 – Evaluare – utilizarea instrumentelor și resurselor digitale pentru a îmbunătăți evaluarea

Aria 5 – Implicarea activă a a celor care învață – utilizarea tehnologiilor digitale pentru încurajarea participării și motivare în învățare

Aria 6  – Facilitarea dobândirii competențelor digitale – vizează competențele pedagogice specifice necesare pentru a facilita competența digitală a studenților

 

Aria 1 – Implicare profesională

 

Această arie se referă la capacitatea de a folosi tehnologiile digitale în comunicarea la nivel organizațional, colaborarea profesională, pentru practici reflexive și pentru dezvoltare profesională continuă digitală (DPC)

 

1.1. Comunicare organizațională (1.1) 

Utilizez rar tehnologiile digitale pentru comunicare.

Utilizez tehnologiile digitale pentru comunicare cu studenții, colegii sau personalul administrativ.

Utilizez diferite canale și instrumente de comunicare digitală, în funcție de scopul și contextul comunicării. Comunic responsabil și etic, folosind tehnologiile digitale, de ex. respectând regulile comunicării online și politicile de utilizare acceptabilă (PUA).

Aleg canalul, formatul și stilul cel mai adecvat pentru un anumit scop și context de comunicare dat. Îmi adaptez strategiile de comunicare la publicul țintă.

Evaluez, reflectez și discut în colaborare despre modalitățile de utilizare eficientă a tehnologiilor digitale pentru comunicarea organizațională și personală. Utilizez tehnologiile digitale pentru a asigura transparența procedurilor administrative pentru studenți și pentru a le permite să facă alegeri informate cu privire la prioritățile de învățare viitoare.

Contribui la elaborarea unei viziuni sau strategii coerente privind utilizarea tehnologiilor digitale pentru comunicare, în mod eficient și responsabil.

 

1.2. Colaborare profesională (1.2)

Utilizez rar tehnologiile digitale pentru a colabora cu colegii.

Utilizez tehnologii digitale pentru a colabora cu colegii din organizația mea (de ex. în cadrul unui proiect comun) pentru a schimba cunoștințe și opinii.

Utilizez comunitățile digitale pentru a explora noi resurse sau metode pedagogice și pentru a obține idei noi. Utilizez tehnologii digitale pentru a împărtăși și schimba resursele pe care le folosesc, cunoștințele și opiniile mele, cu colegii din organizația mea și din afara acesteia.

Utilizez comunitățile digitale în mod activ, pentru a face schimb de idei și pentru a dezvolta resurse digitale, în colaborare.

Utilizez cunoștințele și resursele generate în rețelele de colaborare din care fac parte, pentru a obține feedback asupra competențelor mele și pentru a mi le îmbunătăți, pentru a-mi dezvolta practicile digitale.

Utilizez comunitățile digitale pentru a ajuta alte cadre didactice să își dezvolte competențele digitale și pedagogice. Utilizez comunitățile digitale pentru a colabora cu colegii la elaborarea de practici pedagogice inovatoare.

 

1.3. Practici reflexive (1.3) 

Știu că trebuie să îmi îmbunătățesc abilitățile digitale, dar nu sunt sigur cum și de unde să încep.

Sunt conștient(ă) de limitele propriilor mele competențe digitale și de nevoile mele de formare.

Încerc să îmi îmbunătățesc și actualizez competențele pedagogice digitală, prin experimentare și prin învățare de la egal la egal. Experimentez creativ și reflectez asupra noilor abordări pedagogice, facilitate de tehnologiile digitale.

Caut în mod activ cele mai bune practici, cursuri sau alte sfaturi pentru a-mi îmbunătăți competențele pedagogice digitale, respectiv competențele digitale în sens larg. Evaluez, reflectez și discut cu colegii despre cum pot folosi tehnologiile digitale pentru a inova și a îmbunătăți practicile educaționale.

Urmăresc cercetările actuale privind predarea inovatoare și integrez rezultatele cercetării în practica mea. Evaluez, reflectez și discut, în colaborare, despre politicile și practicile organizaționale privind utilizarea tehnologiilor digitale. Îi ajut pe alții în vederea dezvoltării competențelor pedagogice digitale ale acestora.

Dezvolt, individual sau în colaborare cu colegii, o viziune sau o strategie pentru îmbunătățirea practicilor educaționale prin utilizarea tehnologiilor digitale. Reflectez și evaluez împreună cu colegii și/sau cu cercetătorii diferite practici, metode și politici digitale, în vederea dezvoltării metodelor inovatoare.

 

1.4. Dezvoltare profesională continuă digitală (1.4)

Utilizez rareori sau deloc internetul pentru a-mi actualiza cunoștințele sau abilitățile.

Utilizez internetul pentru a-mi actualiza cunoștințele specifice disciplinei pe care o predau sau pe cele pedagogice.

Utilizez internetul pentru a identifica cursuri de pregătire adecvate și alte oportunități de dezvoltare profesională (de ex. conferințe).

Utilizez internetul pentru dezvoltarea profesională (de ex. prin participarea la cursuri online, webinare sau consultarea materialelor de instruire digitale și a tutorialelor video). Realizez schimburi de informații și practici în comunitățile profesionale online ca sursă pentru dezvoltarea mea profesională.

Consult o serie de oportunități de formare online și le selectez pe cele care se potrivesc cel mai bine nevoilor mele de dezvoltare, stilului de învățare și constrângerilor de timp. Particip activ și contribui la îmbunătățirea oportunităților de formare online, ofer feedback și îndrum alți colegi în luarea de decizii adecvate.

Utilizez tehnologiile digitale pentru a sfătui colegii cu privire la practicile didactice inovatoare (de ex. în comunități profesionale, prin bloguri personale sau prin elaborarea de materiale de formare digitale etc.).

 

 

Aria 2 – Resurse digitale

Această arie se referă la capacitatea de a identifica, evalua și selecta resursele digitale pentru a sprijini și îmbunătăți predarea și învățare precum și la luarea în considerare a obiectivului particular al învățării, a contextului, a abordării pedagogice și a grupului de studenți la selectarea resurselor digitale și la planificarea utilizării acestora.

 

2.1. Selectarea resurselor digitale (2.1) 

Rareori folosesc internetul sau nu îl folosesc deloc pentru a găsi resurse pentru predare și învățare.

Folosesc strategii simple de căutare pe internet pentru a identifica conținutul digital relevant pentru predare și învățare. Cunosc platforme educaționale comune care furnizează resurse educaționale.

Îmi adaptez strategiile de căutare pe baza rezultatelor obținute. Filtrez rezultatele pentru a găsi resurse adecvate, folosind criterii adecvate. Evaluez calitatea resurselor digitale pe baza unor criterii de bază (de ex. locul publicării, autorul, feedback-ul altor utilizatori etc.). Selectez resurse pe care studenții mei le pot considera interesante (de ex. videoclipuri).

Îmi adaptez strategiile de căutare pentru a identifica resurse pe care le pot modifica și adapta (de ex. căutarea și filtrarea după licență, denumirea fișierului, dată, feedback-ul utilizatorilor etc.). Găsesc aplicații și/sau jocuri pe care le pot utiliza studenții mei. Evaluez nivelul de încredere al resurselor digitale și adecvarea acestora la grupul meu de studenți și la obiectivul specific de învățare. Ofer feedback și recomandări cu privire la resursele pe care le folosesc.

Pe lângă motoarele de căutare, folosesc o varietate de alte surse (de ex. platforme colaborative, arhive oficiale etc.) Evaluez nivelul de încredere și adecvarea conținutului pe baza unei combinații de criterii, verificând și corectitudinea și neutralitatea acestuia. Când folosesc resurse în clasă, le pun în context pentru studenți (de ex. subliniind sursa și posibilele opinii părtinitoare).

Ofer îndrumări colegilor cu privire la strategiile de căutare eficiente și la arhive și resurse adecvate. Mi-am creat propriul director de resurse (link-uri la acestea), adnotat și clasificat în mod corespunzător și îl pun la dispoziția altor colegi spre utilizare.

 

2.2. Crearea și modificarea resurselor digitale (2.2)

Pot utiliza resurse digitale, dar de obicei nu le modific și nu îmi creez propriile resurse.

Folosesc programe informatice de birou pentru a proiecta și modifica resurse (de ex. fișe de lucru și teste). Creez prezentări digitale în scop instructiv.

Când creez resurse digitale (de ex. prezentări), integrez câteva animații, link-uri, elemente multimedia sau elemente interactive. Fac câteva modificări de bază la resursele digitale de învățare pe care le folosesc pentru a le adapta contextului de învățare (de ex. editarea sau ștergerea anumitor părți, adaptarea setărilor generale etc.). Abordez un obiectiv specific de învățare atunci când selectez, modific, combin și creez resurse de învățare digitale.

Integrez o serie de elemente și jocuri interactive în resursele de instruire create de mine. Modific și combin resursele existente pentru a crea activități de învățare adaptate unui context și obiectiv concret de învățare și caracteristicilor grupului de studenți.

Creez și modific activități de învățare digitală complexă și interactivă (de ex. fișe de lucru interactive, evaluări online), activități de învățare prin colaborare online (de ex. wiki-uri, bloguri), jocuri, aplicații, vizualizări. Creez în colaborare cu colegii resurse de învățare.

Îmi creez propriile aplicații sau jocuri pentru a-mi susține obiectivele educative.

 

2.3. Gestionarea, protejarea și partajarea resurselor digitale (2.3) 

Stochez și organizez resurse digitale pentru utilizarea ulterioară.

Partajez conținut educațional prin fișiere atașate la e-mail sau prin link-uri. Am cunoștință că unele resurse distribuite pe internet sunt protejate de drepturi de autor.

Partajez conținut educațional în medii virtuale de învățare sau prin încărcarea, legarea sau încorporarea acestuia, de ex. pe un site web sau blog de curs. Protejez eficient conținutul sensibil (de ex. examene, rapoarte privind studenții). Înțeleg regulile de copyright care se aplică resurselor digitale pe care le folosesc în scopuri școlare (imagini, text, audio și film).

Partajez resurse înglobându-le în medii digitale. Protejez eficient datele personale și sensibile și restricționez accesul la resurse, după caz. Fac trimiteri corecte la resursele vizate de drepturile de autor.

Compilez directoare complete de conținut digital și le pun la dispoziția studenților sau a altor cadre didactice. Aplic licențe la resursele pe care le public online.

Adnotez resursele pe care le partajez digital și le permit altora să comenteze, să le modifice, să le rearanjeze sau să le adauge.

 

 

Aria 3 – Predare și învățare

 

Această arie se referă la modul în care se realizează planificarea și utilizarea dispozitivelor și a resurselor digitale în procesul de predare în vederea îmbunătățirii eficienței intervențiilor didactice. De asemenea, urmărește gestionarea și orchestrarea în mod adecvat a intervențiilor de predare asistată digital precum și cu se realizează experimentarea cu și conceperea de noi formate și metode didactice pentru predare.

 

3.1. Predare (3.1) 

Utilizez la un nivel redus tehnologiile digitale pentru predare.

Folosesc tehnologiile disponibile în clasă (de ex. table digitale, proiectoare, PC-uri etc). Aleg tehnologiile digitale în funcție de obiectivul și contextul de învățare.

Organizez și gestionez integrarea dispozitivelor digitale (de ex. tehnologiile din dotarea clasei, dispozitivele studenților) în procesul de predare și învățare. Gestionez integrarea conținutului digital (de ex. videoclipuri, activități interactive) în procesul de predare și învățare.

Am în vedere tipul de clasă și adecvarea modului de interacțiune atunci când integrez tehnologiile digitale. Folosesc tehnologiile digitale în predare pentru a favoriza diversificarea metodelor. Organizez sesiuni de învățare sau alte interacțiuni într-un mediu digital.

Structurez sesiunea de învățare în așa fel încât diferitele activități digitale (conduse de profesor și conduse de student) să consolideze împreună obiectivul învățării. Structurez și gestionez conținutul, colaborarea și interacțiunea într-un mediu digital. Evaluez continuu eficiența strategiilor de predare îmbunătățite digital și le revizuiesc în consecință.

Predau cursuri sau module de învățare complete într-un mediu digital de învățare. Experimentez și concep noi formate și metode pedagogice de predare.

 

3.2.Consiliere (3.2) 

Nu comunic sau comunic foarte rar cu studenții prin mijloace digitale (de ex. e-mail).

Folosesc tehnologii digitale (de ex. e-mail sau chat), pentru a răspunde la întrebările sau incertitudinile studenților (de ex. cu privire la sarcinile individuale/ teme).

Folosesc un canal comun de comunicare digitală cu studenții pentru a le răspunde la întrebări. Sunt în contact frecvent cu studenții și ascult problemele și întrebările lor.

Interacționez cu studenții din mediile digitale de colaborare pe care le folosesc, monitorizând comportamentul acestora și oferind sprijin individual, după caz. Experimentez noi forme și formate pentru a asigura consiliere și suport folosind tehnologii digitale.

Când stabilesc activități de învățare în medii digitale, prevăd nevoile studenților de îndrumare și de asistență (de ex. cu ajutorul unei secțiuni de ajutor sau al unor întrebări frecvente sau folosind tutoriale video). Când implementez activități de învățare digitală în clasă, mă asigur că pot să monitorizez (digital) comportamentul studenților, astfel încât să pot oferi îndrumări când este nevoie.

Elaborez noi forme și formate pentru a asigura îndrumare și asistență, folosind tehnologii digitale.

 

3.3. Învățare prin colaborare (3.3)

Nu consider sau iau în considerare foarte rar modul în care studenții ar putea folosi tehnologiile digitale în activitățile sau la temele efectuate prin colaborare.

La implementarea activităților sau a proiectelor colaborative, îi încurajez pe studenți să utilizeze tehnologii digitale (de ex. pentru căutare/ documentare pe internet sau pentru a-și prezenta rezultatele).

Proiectez și implementez activități de colaborare în care tehnologiile digitale sunt utilizate de către studenți pentru generarea de către aceștia, prin colaborare, de cunoștințe (de ex. pentru furnizare și schimb de informații). Solicit studenților să își documenteze activitățile de colaborare folosind tehnologii digitale (de ex. prezentări digitale, videoclipuri, postări pe blog).

Organizez activități de colaborare într-un mediu digital (de ex. bloguri, wiki-uri, moodle, medii virtuale de învățare). Monitorizez și îndrum interacțiunea studenților atunci când colaborează în medii digitale. Folosesc tehnologii digitale pentru a permite studenților să partajeze cunoștințele cu ceilalți și să primească feedback de la colegi și cu privire la temele individuale.

Proiectez și gestionez diverse activități de învățare prin colaborare, în care studenții folosesc diverse tehnologii pentru a efectua împreună cercetări, a documenta rezultatele și a reflecta asupra învățării lor, atât în mediile de învățare fizice, cât și în cele virtuale. Folosesc tehnologii digitale pentru evaluarea colegilor și ca suport pentru autoreglarea prin colaborare și pentru învățarea colegială.

Folosesc tehnologii digitale pentru a inventa noi formate pentru învățarea prin colaborare.

 

3.4. Învățare autoreglată (3.4) 

Nu consider sau iau în considerare foarte rar modul în care studenții ar putea folosi tehnologiile digitale în activitățile sau temele individuale.

Încurajez studenții să utilizeze tehnologii digitale pentru a-și susține activitățile și temele individuale de învățare (de ex. pentru preluarea informațiilor sau prezentarea rezultatelor).

Încurajez studenții să utilizeze tehnologii digitale pentru a colecta dovezi și a înregistra progresul (de ex. pentru a produce înregistrări audio sau video, fotografii, texte). Folosesc tehnologii digitale (de ex. e-portofolii, blogurile studenților) pentru a permite studenților să documenteze și să își prezinte activitatea. Folosesc tehnologii digitale pentru autoevaluarea studenților.

Folosesc tehnologii sau medii digitale (de ex. e-portofolii, bloguri, jurnale, instrumente de planificare) pentru a permite studenților să gestioneze și să documenteze toate etapele învățării lor (de ex. pentru planificare, preluare de informații, documentare, reflecție și autoevaluare). Ajut studenții să dezvolte, să aplice și să revizuiască criterii adecvate pentru autoevaluare, cu sprijinul tehnologiilor digitale.

Reflectez la relevanța strategiilor mele digitale pentru promovarea învățării autoreglate și le îmbunătățesc constant.

Elaborez noi formate digitale și/sau abordări pedagogice pentru a încuraja învățarea autoreglată.

 

 

Aria 4 – Evaluarea

 

Această arie se referă la modul cum se realizează evaluarea formativă și sumativă folosind instrumentele digitale

 

4.1. Strategii de evaluare (4.1) 

Nu folosesc sau folosesc doar foarte rar formate de evaluare digitală.

Folosesc tehnologii digitale pentru a elabora teme de evaluare care sunt apoi prezentate în format tipărit spre a fi efectuate. Planific utilizarea de către studenți a tehnologiilor digitale în cadrul sarcinilor de evaluare (de ex. pentru a fi de folos la rezolvarea temelor).

Folosesc câteva tehnologii digitale existente pentru evaluare formativă sau sumativă (de ex. teste digitale, e-portofolii, jocuri). Adaptez instrumentele de evaluare digitală pentru a-mi susține obiectivul specific de evaluare (de ex. prin elaborarea unui test folosind un sistem digital de testare).

Pentru evaluarea formativă, folosesc o gamă largă de software, instrumente și abordări de evaluare cu mijloace electronice, pentru ca acestea să poată fi utilizate de către studenți atât în clasă, cât și în afara acesteia. Selectez, din diferite formate de evaluare, pe cel care reflectă cel mai bine esența rezultatului învățării care trebuie evaluat. Elaborez evaluări digitale care sunt relevante și fidele.

Folosesc diferite formate de evaluare digitale și non-digitale, aliniate la standardele de conținut și tehnologie, și cunosc beneficiile și dezavantajele acestora. Reflectez în manieră critică la utilizarea tehnologiilor digitale pentru evaluare și îmi adaptez strategiile în consecință.

Elaborez noi formate digitale de evaluare, care reflectă abordări pedagogice inovatoare și permit evaluarea abilităților transversale.

 

4.2. Analiza dovezilor (4.2)

Nu apelez sau apelez foarte rar la datele înregistrate digital pentru a evalua nivelul la care se află studenții.

Evaluez datele administrative (de ex. prezența) și datele privind performanța studenților (de ex. note) pentru feedback individual și intervenții personalizate. Am cunoștință de faptul că instrumentele digitale de evaluare (de ex. chestionare, sisteme de vot) pot fi utilizate în cadrul procesului de predare pentru a-mi oferi feedback în timp util cu privire la progresul studenților.

Evaluez datele rezultate din evaluările digitale pentru a documenta învățarea și predarea. Am cunoștință de faptul că datele cu privire la activitatea studenților, așa cum sunt înregistrate în mediile digitale pe care le folosesc, mă pot ajuta să le monitorizez progresul și să le ofer feedback și asistență în timp util.

Folosesc tehnologii digitale (de ex. chestionare, sisteme de vot, jocuri) în cadrul procesului de predare pentru a avea feedback în timp util cu privire la progresul studenților. Folosesc instrumentele de analiză a datelor furnizate de mediile digitale pe care le utilizez pentru a monitoriza și vizualiza activitatea. Interpretez datele și dovezile disponibile pentru a înțelege mai bine nevoile de asistență pentru fiecare student în parte.

Monitorizez în mod continuu activitatea digitală și reflectez periodic asupra datelor înregistrate digital despre studenți pentru a identifica și a reacționa în timp util la comportamente critice și la probleme individuale. Evaluez și sintetizez datele generate de diferitele tehnologii digitale pe care le folosesc pentru a reflecta asupra eficacității și adecvării diferitelor strategii de predare și a activităților de învățare, în general și pentru anumite grupuri de studenți.

Aplic metode avansate de generare și vizualizare a datelor în activitățile digitale pe care le folosesc (de ex. learning analytics). Evaluez și discut în mod critic valoarea și validitatea diferitelor surse de date, precum și adecvarea metodelor stabilite pentru analiza datelor.

 

4.3. Feedback și planificare (4.3)

Nu am cunoștință de modul în care tehnologiile digitale mă pot ajuta să ofer feedback studenților sau să îmi adaptez strategiile de predare.

Folosesc tehnologiile digitale pentru a elabora o descriere de ansamblu privind progresul studenților, care servește ca bază pentru a acorda feedback și îndrumare.

Folosesc tehnologiile digitale pentru a acorda note și feedback cu privire la temele transmise electronic. Ajut studenții (și/sau părinții) să acceseze informații referitoare la performanțele studenților folosind tehnologii digitale.

Adaptez practicile de predare și de evaluare, pe baza datelor generate de tehnologiile digitale utilizate de mine. Acord feedback personal și asistență diferențiată studenților, pe baza datelor generate de tehnologiile digitale utilizate. Folosesc tehnologii digitale pentru a permite studenților (și/sau părinților) să rămână la curent cu progresele în învățare și să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la următoarele priorități de învățare, la disciplinele opționale sau la următoarele etape de studiu.

Utilizez tehnologiilor digitale pentru a personaliza feedback-ul și asistența. Asist studenții la identificarea zonelor ce necesită îmbunătățire și la elaborarea în comun a planurilor de învățare pentru a aborda respectivele arii, pe baza dovezilor disponibile. Folosesc datele generate de tehnologiile digitale pentru a reflecta la ce strategii de predare funcționează adecvat pentru un tip de studenți.

Reflectez asupra strategiilor de predare, discut, reelaborez și le inovez, ca răspuns la dovezile digitale pe care le găsesc cu privire la preferințele și nevoile studenților, precum și la eficacitatea diferitelor intervenții didactice și a formatelor de învățare.

 

 

Aria 5 – Implicarea activă a studenților

 

Această arie se referă la modul în care tehnologiile digitale permit un proces educațional centrat pe student

 

5.1. Accesibilitate și incluziune (5.1)

Mă tem că utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare va face și mai dificilă participarea și menținerea ritmului celorlalți a studenților deja dezavantajați.

Înțeleg importanța asigurării pentru toți studenții a accesului egal la tehnologiile digitale utilizate. Am cunoștință de faptul că tehnologiile digitale pot împiedica sau îmbunătăți accesibilitatea.

Înțeleg modul în care accesul la tehnologia digitală creează diferențe și modul în care condițiile sociale și economice ale studenților influențează modul în care este utilizată tehnologia. Mă asigur că toți studenții au acces la tehnologiile digitale pe care le folosesc. Am cunoștință de faptul că, pentru studenții care au nevoie de asistență specială, pot fi folosite tehnologii digitale compensatorii (de ex. studenți cu limitări fizice sau psihice, studenți cu dizabilități de învățare).

Selectez strategii pedagogice digitale care se adaptează contextelor digitale ale studenților (de ex. timp limitat de utilizare, tip de dispozitiv disponibil). Iau în considerare și răspund la posibile probleme privind accesibilitatea la selectarea, modificarea sau elaborarea de resurse digitale și pun la dispoziție instrumente sau abordări alternative sau compensatorii pentru studenții cu nevoi speciale. Folosesc tehnologii și strategii digitale (de ex. tehnologii asistive), pentru remedierea problemelor de accesibilitate ale fiecărui student (de ex. deficiențe de vedere sau de auz).

Selectez și folosesc strategii pedagogice digitale adaptate utilizărilor, abilităților, așteptărilor, atitudinilor, utilizărilor eronate și concepțiilor greșite ale studenților cu privire la tehnologia digitală. Folosesc principii de proiectare pentru creșterea accesibilității la resursele și la mediile digitale utilizate în predare (de ex. în ceea ce privește fontul, dimensiunea, culorile, limba, aspectul, structura). Monitorizez și reflectez continuu asupra adecvării măsurilor aplicate pentru îmbunătățirea accesibilității și îmi adaptez strategiile în consecință.

Reflectez asupra strategiilor privind accesul egal și incluziunea în educația digitală. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

5.2. Diferențiere și personalizare (5.2)

Nu cunosc modul în care tehnologiile digitale mă pot ajuta să pun la dispoziție oportunități de învățare personalizate.

Am cunoștință de faptul că tehnologiile digitale pot susține diferențierea și personalizarea (de ex. prin asigurarea de activități la niveluri și ritmuri diferite).

Selectez și folosesc unele activități de învățare (de ex. teste sau jocuri), care permit studenților să lucreze în ritmuri diferite, selectez diferite niveluri de dificultate și/sau repet activități care anterior nu au fost rezolvate în mod adecvat.

La elaborarea activităților de învățare și evaluare, folosesc o serie de tehnologii digitale diferite, pe care le adaptez și le ajustez în funcție de nevoile, nivelurile, ritmurile și preferințele existente. Când ordonez și pun în aplicare activitățile de învățare, iau în considerare diferite căi, niveluri și ritmuri de învățare și îmi adaptez flexibil strategiile la condițiile sau la nevoile în continuă schimbare.

Elaborez, în colaborare cu studenții (și/sau cu părinții), planuri de învățare personalizate care permit tuturor studenților să își urmeze nevoile și preferințele individuale de învățare, cu ajutorul resurselor digitale adecvate. Reflectez la eficiența cu care strategiile de predare utilizate promovează diferențierea și personalizarea și îmi adaptez  în consecință strategiile de predare și activitățile digitale.

Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru personalizarea educației prin utilizarea tehnologiilor digitale. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

5.3. Implicarea activă a studenților (5.3)

Rareori folosesc sau nu folosesc deloc tehnologii digitale pentru a motiva sau antrena studenții în învățare.

Folosesc tehnologiile digitale pentru a vizualiza și a explica noile concepte într-un mod motivant și antrenant (de ex. prin utilizarea de animații sau videoclipuri). Folosesc medii digitale sau activități de învățare care sunt motivante și antrenante (de ex. jocuri, teste).

Plasez în centrul procesului educațional utilizarea activă a tehnologiilor digitale de către studenți. Selectez instrumentul cel mai potrivit pentru a promova implicarea activă a studentului într-un context de învățare dat sau pentru un obiectiv specific de învățare.

Folosesc o serie de tehnologii digitale pentru a crea un mediu de învățare digital relevant, bogat și eficient (de ex. abordând diferite canale senzoriale, stiluri și strategii de învățare), modificând metodologic tipurile de activități și structura grupurilor. Reflectez la eficiența strategiilor de predare folosite pentru a mări nivelul de implicare și de învățare activă al studenților.

Selectez, elaborez, angajez și dirijez utilizarea tehnologiilor digitale ca parte a procesului de învățare în funcție de potențialul studenților pentru a încuraja implicarea activă, creativă și imperativă a acestora în ceea ce privește subiectul în discuție. Reflectez la adecvarea diferitelor tehnologii digitale pe care le folosesc pentru a crește nivelul de învățare activă al studenților și îmi adaptez în consecință strategiile și alegerile.

Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru implicarea activă a studenților. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

 

Aria 6 – Facilitarea dobândirii competențelor digitale de către studenți

 

Această arie se referă la modul în care în activitatea didactică se iau în considerare acele activități care să încurajeze dezvoltarea competențelor digitale la studenți

 

6.1. Informare și alfabetizare media (6.1)

Nu am în vedere sau am în vedere doar foarte rar modul în care aș putea încuraja informarea și alfabetizarea media a studenților.

Încurajez studenții să utilizeze tehnologiile digitale în activitățile de preluare a informațiilor (de ex. la efectuarea temelor).

Selectez activități de învățare în care studenții folosesc tehnologii digitale pentru preluarea informațiilor. Îi învăț pe studenți cum să găsească informații, cum să evalueze nivelul de încredere al acestora, cum să compare și să combine informațiile din diferite surse.

Folosesc o serie de strategii pedagogice diferite pentru a permite studenților să compare în mod critic și să combine în manieră pertinentă informațiile din diferite surse. Îi învăț pe studenți să citeze sursele în mod corect.

Reflectez în mod critic la cât de adecvate sunt strategiile mele pedagogice pentru promovarea informării și alfabetizării media a studenților și îmi adaptez strategiile în consecință.

Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru promovarea informării și alfabetizării media a studenților. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

6.2. Comunicare digitală și colaborare (6.2)

Nu am în vedere sau am în vedere doar foarte rar modul în care aș putea încuraja comunicarea și colaborarea digitală a studenților.

Încurajez studenții să utilizeze tehnologiile digitale pentru a interacționa cu alți studenți, cu profesorii lor, cu personalul de conducere și cu terțe persoane.

Aplic activități de învățare în care studenții folosesc tehnologii digitale pentru comunicare. Îndrum studenții să respecte normele de comportament, să selecteze în mod corespunzător strategiile și canalele de comunicare și să cunoască diversitatea culturală și socială din mediile digitale.

Folosesc o serie de strategii pedagogice diferite în care studenții utilizează tehnologii digitale pentru comunicare și colaborare. Susțin și încurajez studenții să utilizeze tehnologiile digitale pentru a participa la discursuri publice și să utilizeze tehnologiile digitale în mod activ și conștient în participarea civică.

Includ temele și activitățile de învățare care solicită studenților să utilizeze eficient și responsabil tehnologiile digitale pentru comunicare, colaborare, dobândire de cunoștințe, creare prin colaborare și participare civică. Reflectez în mod critic la cât de adecvate sunt strategiile mele pedagogice pentru promovarea comunicării și colaborării digitale a studenților și îmi adaptez strategiile în consecință.

Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru promovarea comunicării și colaborării digitale a studenților. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

6.3. Crearea de conținut digital (6.3) 

Nu am în vedere sau am în vedere doar foarte rar modul în care aș putea încuraja crearea de conținut digital de către studenți.

Încurajez studenții să se exprime folosind tehnologii digitale (de ex. prin crearea de texte, imagini, videoclipuri).

Aplic activități de învățare în care studenții folosesc tehnologii digitale pentru a crea conținut digital (de ex. sub formă de text, fotografii, alte imagini, videoclipuri). Încurajez studenții să publice și să partajeze creațiile digitale proprii.

Folosesc o serie de strategii pedagogice diferite pentru a permite studenților să se exprime digital (de ex. contribuind la wiki-uri sau bloguri, folosind e-portofoliile pentru creațiile lor digitale). Îi ajut pe studenți să înțeleagă conceptul de drepturi de autor și licențe și cum să reutilizeze în mod corespunzător conținutul digital.

Detectez și combat plagiatul, de ex. prin folosirea de tehnologii digitale. Reflectez în mod critic la cât de adecvate sunt strategiile mele pedagogice pentru încurajarea exprimării digitale creative a studenților și îmi adaptez strategiile în consecință.

Îndrum studenții în elaborarea, publicarea și acordarea de licențe pentru produse digitale complexe (de ex. crearea de site-uri web, bloguri, jocuri sau aplicații). Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru promovarea creării de conținut digital de către studenți; le discut, le reelaborez și le inovez.

 

6.4. Utilizarea responsabilă (6.4)

Am cunoștință de faptul că tehnologiile digitale pot afecta pozitiv și negativ starea de bine a studenților.

Încurajez studenții să conștientizeze efectele pozitive și negative ale tehnologiilor digitale asupra sănătății și bunăstării (de ex. îi încurajez să identifice comportamente, proprii sau ale celorlalți, care îi fac fericiți sau triști). Încurajez studenții să conștientizeze beneficiile și dezavantajele caracterului deschis al internetului.

Pun la dispoziție sfaturi practice și bazate pe experiență privind protejarea confidențialității și a datelor (de ex. folosind parole, reglând setările pentru rețelele de socializare). Acord asistență studenților pentru a-și proteja identitatea digitală și pentru a-și gestiona amprenta digitală. Îndrum studenții cu privire la măsuri eficiente pentru a limita sau contracara impactul comportamentului necorespunzător (propriu sau pe cel al colegilor lor).

Elaborez strategii pentru prevenirea, identificarea și reacția la comportamentele digitale care afectează negativ sănătatea și starea de bine a studenților (de ex. cyberbullying). Încurajez studenții să adopte o atitudine pozitivă față de tehnologiile digitale, fiind conștienți de riscurile și limitele posibile, dar fiind convinși că le pot gestiona pentru a profita de beneficiile acestora.

Facilitez studenților înțelegerea riscurilor și a amenințărilor din mediile digitale (de ex. furtul de identitate, frauda, hărțuirea, phishing-ul) și reacționarea în mod adecvat. Reflectez în mod critic la cât de adecvate sunt strategiile mele pedagogice pentru favorizarea bunăstării digitale a studenților și îmi adaptez strategiile în consecință.

Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru dezvoltarea capacității studenților de a utiliza tehnologiile digitale pentru propria bunăstare. Le discut, le reelaborez și le inovez.

 

6.5. Rezolvarea problemelor digitale (6.5) 

Nu am în vedere sau am în vedere doar foarte rar modul în care aș putea încuraja rezolvarea problemelor de natură digitală ale studenților.

Încurajez studenții să rezolve problemele tehnice folosind abordarea de tip „încercare și eroare”. Încurajez studenții să își transfere competența digitală în situațiile noi ce apar.

Aplic activități de învățare în care studenții folosesc în mod creativ tehnologii digitale, extinzându-și cunoștințele tehnice. Încurajez studenții să se ajute reciproc în dezvoltarea competenței digitale.

Folosesc o serie de strategii pedagogice diferite pentru a permite studenților să își aplice competența digitală în situații noi sau în contexte noi. Încurajez studenții să reflecteze asupra limitelor competenței lor digitale și îi ajut să identifice strategii adecvate pentru dezvoltarea ulterioară a acesteia.

Încurajez studenții să caute soluții tehnologice diferite la o problemă, să exploreze avantajele și dezavantajele acestora și să găsească, în mod critic și creativ, o nouă soluție sau un nou produs. Reflectez în mod critic la cât de adecvate sunt strategiile mele pedagogice pentru încurajarea competenței digitale a studenților și lărgesc repertoriul lor de strategii digitale, adaptându-mi strategiile în consecință.

Ajut studenții să își aplice competența digitală în moduri neconvenționale în situații noi și să găsească noi soluții sau produse noi în mod creativ. Reflectez asupra strategiilor pedagogice pentru încurajarea rezolvării problemelor digitale ale studenților; le discut, le reelaborez și le inovez.

 

educatia-digitala.ro » DigCompEdu

Loading