Previziuni pentru ecosistemul european al resurselor educaționale deschise în 2030

În iulie 2022, în cadrul proiectului european ENCORE dedicat dezvoltării resurselor educaționale deschise, a fost realizată o cercetare de tip Delphi, cu opinii expert, referitoare la viitorul implementării RED și ecosistemul educațional. Itemii din survey oferă o perspectivă comprehensivă, interesantă și utilă pentru profesioniștii educației (t.n. și notele noastre):

 

 1. În 2030, RED vor fi o componentă standard în serviciile de educație și formare oferite în sectorul corporativ și educațional.

(Explicație: Resursele educaționale deschise vor fi o parte intrinsecă a curriculumului și a materialelor de învățare în instituțiile de învățământ superior, de formare profesională, precum și în trainingul corporativ din sectorul de afaceri.)

2030 nu este atât de departe. Cel mai probabil, resursele educaționale digitale vor fi o parte importantă a educației și formării; în ceea ce privește RED care fac cu adevărat o diferență în învățare, este nevoie de mai mult timp pentru a fi înțelese pe scară largă, construite, încorporate în portaluri și biblioteci funcționale.

 

 1. În 2030, bibliotecile RED vor oferi parcursuri de învățare bazate pe RED pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru programele instituționale, sub formă de microcredențiale.

(Explicație: În plus față de furnizarea de resurse educaționale deschise de sine stătătoare, bibliotecile vor oferi parcursuri de învățare prin resurse pe care le găzduiesc. Parcursurile vor fi create în cooperare cu instituțiile de învățământ, care evaluează și certifică elevii/ studenții prin intermediul resurselor furnizate și acceptă microcreditele pentru a atesta parcursul de învățare, în timpul studiilor și la examene.)

 

 1. În 2030, RED vor fi legate de sistemele europene de credite pentru educație (cum ar fi ECTS, ECVET și altele).

(Explicație: Cursanții vor avea posibilitatea de a obține, prin RED, credite educaționale recunoscute. RED sunt furnizate de bibliotecile specializate prin parcursuri de învățare pe baza unei selecții de RED și certificate ca microcredite.)

 

 1. În 2030, competențele care includ crearea, utilizarea, găsirea și partajarea RED vor face parte din cadrele de competențe pentru predare și învățare la nivel local, național și european.

(Explicație: diverse cadre de competențe pentru predarea și învățarea cu RED, precum și nivelurile de competență și evaluarea acestora vor fi disponibile și vor deveni o parte normală a politicilor instituționale din învățământul superior și din sistemele de educație și formare.)

 

 1. În 2030, RED vor fi integrate în schemele instituționale și academice de recompensă și de parcurs de carieră pentru profesori.

(Explicație: Profesorii și profesioniștii din educație și formare vor fi recunoscuți pe baza RED-urilor pe care le creează, le remixează sau le furnizează.)

 

 1. În 2030, vor exista infrastructuri tehnologice interoperabile, într-un ecosistem RED bine conectat.

(Explicație: În ecosistemul RED european, bibliotecile RED vor fi interconectate tehnologic. În învățământul superior și învățarea corporativă, sistemele instituționale de management al învățării vor fi conectate perfect la depozitele RED.)

Din păcate, bibliotecile actuale de RED nu sunt tocmai compatibile, sau cel puțin nu au aceeași înțelegere în ceea ce privește utilizarea resurselor – în timp ce unele reiau clasificarea resurselor pe criterii funcționale și tehnice, altele fac un pas mai departe în furnizarea de etichete standardizate pe utilizarea lor pedagogică. În plus, programele din diferite țări europene nu au aceeași structură, conținut, distribuție/ ritm, limbă. Va fi o muncă uriașă necesară pentru a le armoniza până la o măsură utilizabilă.

 

 1. În 2030, versionarea RED prin metadate mai avansate va fi disponibilă în mod implicit.

(Explicație: Versiunile resurselor educaționale deschise vor fi documentate în setul standard de metadate, astfel încât diferite versiuni să poată fi urmărite fără probleme pe parcursul unui ciclu de viață al RED.)

 

 1. În 2030, va fi elaborat un set diferențiat de indicatori de calitate pentru RED în învățământul superior și pentru formare. Acești indicatori de calitate vor fi transparenți și accesibili utilizatorului.

(Explicație: va fi dezvoltat un cadru de calitate care face ca valorile indicatorilor calității RED, precum și a bibliotecilor RED să fie transparente pentru utilizatori – de exemplu, profesori, cursanți și alte biblioteci/ depozite.)

Cel mai probabil că mai mulți indicatori de calitate vor coexista, cel puțin în prima fază (2030 și ulterior). Consorțiile europene de instituții de învățământ superior ar putea avea o înțelegere diferită în ceea ce privește calitatea și reperele tehnice, permițându-le (sau nu) să utilizeze monitorizarea și evaluarea diferitelor lor tipuri de RED.

 

 1. În 2030, adoptarea RED în Europa va fi puternic condusă de startup-uri care vor oferi companiilor servicii specializate pentru RED.

(Explicație: Aceste servicii ar putea consta în furnizarea de RED, intermedierea de resurse, crearea de parcursuri de formare bazate pe RED pentru formare corporativă și certificare, de exemplu.)

Este destul de puțin probabil ca aceste servicii să fie furnizate predominant de startup-uri. Există deja multe companii mici și mari, bine stabilite, care dezvoltă produse și oferă servicii universităților și companiilor. Experiența lor ar face diferența. În opinia noastră, această afirmație nu este în spiritul celelalte.

 

 1. În 2030, resursele de învățare vor fi un amestec de resurse educaționale deschise și materiale educaționale comerciale. Astfel, infrastructurile educaționale deschise vor fi integrate cu platforme comerciale de resurse de învățare.

(Explicație: cadrele didactice, formatorii și cursanții vor putea folosi fără probleme conținut educațional deschis și conținut comercial, integrate în materialele de învățare furnizate de bibliotecile de RED.)

 

 1. În 2030, majoritatea instituțiilor de învățământ superior și sectorul corporativ de educație și formare vor fi adoptat politici care includ reglementări privind depozitele/ bibliotecile de RED.

(Explicație: Prin politicile europene și recomandările UNESCO privind RED, politicile naționale și instituționale vor integra RED și vor include cooperarea cu depozite de RED.)

 

 1. În 2030, bibliotecile cu RED își vor fi extins misiunea de la furnizarea de RED la a servi drept centre comunitare. Comunități puternice de profesori și formatori, precum și cursanți, vor colabora pentru dezvoltarea calității, pentru dezvoltarea „competențelor deschise ale profesionistului în educație și formare” și vor face schimb de experiențe de formare și de învățare.

(Explicație: depozitele cu RED vor fi devenit hub-uri pentru cei care doresc să-și împărtășească experiența cu resursele educaționale digitale. Pentru a rămâne viabile, depozitele și bibliotecile de RED ale viitorului se vor uni în mod continuu în rețele mai mari. Dezvoltarea comunităților de utilizatori va deveni mai importantă decât factorii tehnologici pentru adoptarea RED.)

* * *

Materialul cu rezultatele finale ale investigației de tip Delphi este disponibil aici:

Ehlers, U.-D., Schmidbauer, F. (2022). Foresight on the European OER Ecosystem 2030. Hybrid Delphi study. https://encoreproject.eu/wp-content/uploads/2023/03/ENCORE-Foresight-on-the-European-OER-Ecosystem-2030.pdf

 

Loading