Programe de dezvoltare a competențelor digitale pentru cadre didactice din învățământul superior

Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor digitale și potențialul lor în educație solicită cadrelor didactice și formatorilor competențe solide de proiectare, desfășurare și evaluare a situațiilor educative desfășurate cu ajutorul aplicațiilor online, instrumentelor digitale și resurselor educaționale deschise.

Institutul pentru Educație, în colaborare cu Social IT, oferă programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul superior. Acestea se desfășoară în format hibrid, față-în-față și online, pe platforma Academia Online.

Academia Online este prima platformă MOOC din România, lansată în ianuarie 2003 cu o diversitate de cursuri de dezvoltare personală și profesională.
Din 2022, oferta de cursuri este agregată în programe de formare de formatori specializate pe digitalizare, cu un format blended-learning, adresate exclusiv instituțiilor educaționale.

Avantajul net al formării prin programele de la Academia Online constă în combinația de teorie și practică – acces la sprijin dedicat individual 1:1 (coaching) oferit fiecărui absolvent pe o perioadă de 2 ani, precum și suport metodologic pentru digitalizarea cursurilor.

Toate informațiile, capacitățile și atitudinile vizate de programele de formare ale Academiei Online sunt corelate cu nevoile actuale specifice educației digitale/ elearning/ instruire asistată de calculator. Constau într-o selecție de aspecte relevante din Cadrul de competențe digitale al profesionistului din educație (DigCompEdu).

Exemple de rezultate așteptate ale formării – competențe:

 • Colaborare profesională în mediul digital (1.2)
 • Practici reflexive (1.3)
 • Dezvoltare profesională continuă digitală (1.4)
 • Crearea și modificarea resurselor digitale (2.2)
 • Gestionarea, protejarea și partajarea resurselor digitale (2.3)
 • Predarea cu ajutorul tehnologiilor digitale (3.1)
 • Învățare prin colaborare (3.3)
 • Feedback și planificare (4.3)
 • Diferențierea și personalizarea parcursului de formare cu suport digital (5.2)
 • Implicarea activă a celor care învață (5.3)
 • Comunicare digitală și colaborare (6.2)
 • Crearea de conținut digital (6.3)
 • Utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale (6.4)

Exemple de teme abordate în cursurile Academiei Online:

 • Inteligență artificială și educație
 • Competențele digitale ale cadrelor didactice
 • Principii, condiții și particularități de utilizare educațională a tehnologiilor digitale. Fundamente psihopedagogice
 • Managementul grupurilor de învățare virtuale/ blended learning. Comunicare și managementul emoțiilor. Psihologia educației
 • Designul instrucțional și învățarea cu ajutorul dispozitivelor digitale
 • E-Learning, Web-based learning și Blended learning
 • Utilizarea platformelor online în învățare. Clase virtuale
 • Utilizarea platformei Moodle (pentru cadre didactice)
 • Configurarea și optimizarea platformei Moodle (pentru administratori)
 • „Gamificare”, realitate virtuală, laboratoare virtuale
 • Resurse educaționale deschise
 • Securitatea în spațiul virtual (identități false, cyber-bullying, phishing)

Exemple de cursuri și programe de formare:

 • Pedagogii inovative: Pedagogie digitală. Noile media în educație și formare
 • Designul vizual. Realizarea materialelor suport pentru predare și învățare
 • Designul instrucțional al situațiilor educative cu suport digital
 • Crearea, utilizarea și evaluarea resurselor educaționale digitale
 • Principii și practici de proiectare a cursurilor online
 • Dezvoltare profesională continuă în mediul digital
 • Pedagogie digitală. Teorie și practici – program integrat de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice DigCompEdu (program flexibil, în format blended-learning, adaptat nevoilor instituțiilor de învățământ superior)

Coordonatori:

Olimpius Istrate – coordonator pedagogic al programului Academia online

Este doctor în științele educației, cu tema Evaluarea programelor de elearning (2010). Susține cursurile Instruire asistată de calculator, Noile media în educație și formare, Medii virtuale de instruire, la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor. Parcursul profesional include poziții de cercetare, consultanță și membru în echipe de proiect în instituții guvernamentale și non-guvernamentale, institute de cercetare, școli și universități, organizații internaționale, companii. A coordonat peste 30 de cercetări evaluative și proiecte de utilizare a tehnologiilor digitale pentru a crește calitatea educației. Printre realizări: cofondator Academia Online (2003), fondator Elearning.Romania (2005), regional education manager la Intel (2007-2010), cofondator iTeach.ro (2010), coordonator național eTwinning (2011-2012), senior education officer la Federația Crucii Roșii și Semilunii Roșii, Geneva (2013-2016), cofondator digitaledu.ro (2015).

Publicații: https://scholar.google.com/citations?user=Ysc0h8QAAAAJ&sortby=pubdate
Parcurs profesional: https://www.linkedin.com/in/olimpiusistrate/


Doru Ștefănescu – digital learning specialist, coordonator tehnic al programului Academia online

Este membru fondator şi președinte al Asociației GREPIT, în cadrul căreia a inițiat Festivalul Național de Tehnologii Informatice. În ultimii 3 ani, a asigurat și a supervizat componenta tehnică a programului de formare din proiectul CRED, al Ministerului Educației, ca expert/ elearning design/ elearning coordinator. În prezent, coordonează echipa tehnică de elaborare a platformelor iTeach și Academia Online – spații dedicate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din România. Este fondator și contribuie la dezvoltarea platformei digitaledu.ro, cu peste 8.000 de resurse educaționale în format digital. A contribuit semnificativ la peste 50 de proiecte educaționale cu o componentă IT care vizează inovarea educației.

Pagină de profil: https://iteach.ro/profesor/dorusvlad
Parcurs profesional: https://www.linkedin.com/in/dorusvlad/


Majoritatea programelor oferite sunt blended learning, cu o componentă față-în-față și cu asigurarea accesului la cursuri selectate din oferta Academia Online. Programele de formare sunt oferite de Institutul pentru Educație, în colaborare cu Social IT.
Pentru o ofertă personalizată de cursuri pentru universitatea dvs., contactați Institutul pentru Educație: office@iEdu.ro , 0722.458.000

Alte informații: https://academia-online.ro

 

Loading