blended learning

  • Învățarea hibridă sau mixtă – Blended Learning (Experimentul Ariadna)

    În ultimii ani, în sistemul tradițional de educație și formare am încercat o nouă abordare a predării și învățării cunoscută sub numele de „învățare combinată”, învățare hibrid sau învățare mixtă. Învățarea mixtă este un model educațional care combină mediile digitale online cu instruirea tradițională față în față pentru a crea o experiență personalizată și mai…

  • Blended Learning (Ariadna Experiment)

    Blended learning is a pedagogical model in which students learn from multiple sources, such as face-to-face instruction and online coursework. This model has been shown to be more effective than either traditional or e-learning delivery methods, and it can be used to teach a variety of subjects. One of the benefits of blended learning is that…