Inteligența artificială (IA) în educație (Experimentul Ariadna)

Inteligența artificială (IA) este o tehnologie în curs de dezvoltare cu un mare potențial de a revoluționa sistemul educațional. Platformele compatibile cu inteligența artificială pot oferi instruire personalizată, notare automată și luare a deciziilor bazate pe date, toate acestea putând duce la o implicare îmbunătățită a studenților, un acces sporit la instruire personalizată și un proces decizional îmbunătățit. Cu toate acestea, există și provocări asociate cu utilizarea AI în educație, cum ar fi preocupările legate de confidențialitate, costurile și potențialele părtiniri. Pe măsură ce IA continuă să se dezvolte, aceste provocări trebuie abordate pentru a se asigura că platformele activate de IA sunt utilizate în mod responsabil și etic în contexte educaționale.

Așa se poate rezuma această temă. Dar dacă v-am spune că acest prim paragraf nu este „conținut autentic”? A fost generat (în mare parte) de inteligență artificială. Ar face asta o diferență în modul în care utilizați aceste informații?

Potențialul inteligenței artificiale în educație este nelimitat. La fel este și imaginația ființelor umane atunci când explorează modalitățile de ameliorare a educației și a pedagogiei. În cele ce urmează, vă prezentăm „perspectiva AI” – conținut generat de inteligența artificială, în diferite instanțe și folosind modele diferite, uneori cu parametri diferiți, în 2022 (și promitem să repetăm experimentul la sfârșitul lui 2023) – pe o temă importantă în domeniul tehnologiilor digitale în educație:

Inteligența artificială (IA) în educație

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000) – prima încercare:

Introducere

În ultimii ani, inteligența artificială (IA) a câștigat recunoaștere ca o tehnologie emergentă cu potențial de a revoluționa sistemul educațional. AI poate fi folosit pentru a oferi instrucțiuni și feedback personalizat, pentru a automatiza notarea și pentru a facilita luarea deciziilor bazate pe date. Acest articol va discuta starea actuală a AI în educație, potențialele beneficii ale învățării susținute de AI și unele dintre provocările și oportunitățile asociate cu utilizarea acesteia.

Starea actuală a IA în educație

Inteligența artificială este deja utilizată în contexte educaționale, de la platforme de învățare personalizate până la sisteme automate de notare. Platformele compatibile cu inteligența artificială, cum ar fi Khan Academy, ALEKS și Dreambox Learning, permit elevilor să primească instrucțiuni personalizate, bazate pe punctele lor forte și punctele slabe individuale. Platformele abilitate AI, cum ar fi Gradescope și Turnitin, sunt folosite pentru a automatiza procesele de clasificare, permițând o clasificare mai eficientă și mai precisă. AI este, de asemenea, utilizată pentru luarea deciziilor bazate pe date, permițând administratorilor să înțeleagă mai bine performanța elevilor și să ofere intervenții direcționate.

 

Beneficiile potențiale ale învățării susținute de AI

Există mai multe beneficii potențiale ale utilizării inteligenței artificiale în educație, cum ar fi implicarea îmbunătățită a elevilor, accesul sporit la instruire personalizată și luarea deciziilor îmbunătățite. Platformele compatibile cu inteligența artificială oferă studenților instrucțiuni personalizate, adaptate nevoilor lor individuale, permițându-le să învețe în propriul ritm și să primească feedback în timp real. Acest lucru poate duce la o implicare îmbunătățită a studenților, deoarece sistemele AI pot oferi experiențe de învățare mai captivante și mai dinamice decât metodele tradiționale de predare. Platformele compatibile cu inteligența artificială pot oferi studenților acces la instruire personalizată care altfel ar putea fi indisponibilă din cauza lipsei de resurse sau a disponibilității profesorilor. Inteligența artificială poate fi, de asemenea, utilizată pentru a oferi luarea deciziilor bazate pe date, permițând administratorilor să înțeleagă mai bine performanța elevilor, să vizeze intervențiile și să ajusteze curricula pentru a răspunde nevoilor elevilor.

Provocări și oportunități

Există mai multe provocări asociate cu utilizarea AI în educație, cum ar fi preocupările legate de confidențialitate, costurile și potențialele părtiniri. Preocupările privind confidențialitatea apar din utilizarea platformelor compatibile cu inteligența artificială, deoarece datele sensibile ale elevilor pot fi colectate și utilizate fără știrea sau consimțământul studentului. În plus, sistemele AI pot fi costisitoare de implementat și întreținut, ceea ce poate fi o barieră pentru unele școli. În cele din urmă, sistemele AI pot fi supuse părtinirii, deoarece algoritmii utilizați pentru a le alimenta pot fi antrenați pe seturi de date care conțin părtiniri inerente.

Concluzie

În concluzie, AI este o tehnologie în curs de dezvoltare cu un mare potențial de a revoluționa sistemul educațional. Platformele compatibile cu inteligența artificială pot oferi instruire personalizată, notare automată și luare a deciziilor bazate pe date, toate acestea putând duce la o implicare îmbunătățită a studenților, un acces sporit la instruire personalizată și un proces decizional îmbunătățit. Cu toate acestea, există și provocări asociate cu utilizarea AI în educație, cum ar fi preocupările legate de confidențialitate, costurile și potențialele părtiniri. Pe măsură ce IA continuă să se dezvolte, aceste provocări trebuie abordate pentru a se asigura că platformele activate de IA sunt utilizate în mod responsabil și etic în contexte educaționale.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000) – a doua încercare:

Introducere

În ultimul deceniu, inteligența artificială (AI) a fost din ce în ce mai folosită în educație. AI este un termen care se referă la tehnologiile concepute pentru a reproduce comportamentul uman, cum ar fi recunoașterea modelelor și rezolvarea problemelor. Educatorii încep să-și recunoască potențialul de a îmbunătăți rezultatele învățării elevilor și de a oferi instruire personalizată, adaptată nevoilor individuale ale elevilor. Acest articol examinează starea actuală a inteligenței artificiale în educație, explorează diverse aplicații ale inteligenței artificiale în medii educaționale, discută provocările generate de utilizarea sa și oferă recomandări pentru a valorifica avantajele inteligenței artificiale, minimizând în același timp potențialele preocupări.

Aplicații ale inteligenței artificiale în educație

AI poate fi aplicată într-o varietate de moduri în contexte educaționale. De exemplu:

  • Sisteme automate de notare: Aceste sisteme pot nota automat testele sau sarcinile cu o precizie mai mare decât numai oamenii; de asemenea, reduc semnificativ volumul de muncă al elevilor.
  • Asistenți de îndrumare: sistemele inteligente de îndrumare oferă cursanților asistență personalizată în funcție de progresul și performanța lor. De asemenea, pot detecta zonele în care elevii nu au cunoștințe sau înțelegere și pot oferi ajutor în consecință.
  • Asistenți virtuali de predare: acești agenți inteligenți pot angaja cursanții prin conversație și dialog în timp ce răspund inteligent conform parametrilor prestabiliți stabiliți de educatori sau administratori.
  • Platforme de învățare adaptive: Platformele bazate pe algoritmi AI adaptează livrarea conținutului în funcție de ritmul, stilul, interesele, punctele forte, punctele slabe etc. ale fiecărui cursant, oferind o experiență captivantă, adaptată special pentru el.

  Provocări puse de inteligența artificială în educație

Deși există numeroase beneficii asociate cu utilizarea inteligenței artificiale (AI) în contexte educaționale, cum ar fi creșterea eficienței, există încă unele provocări care trebuie abordate înainte ca aceasta să fie acceptată pe scară largă de profesori și administratori deopotrivă. Unele aspecte cheie includ preocupările legate de confidențialitate legate de colectarea datelor de la cursanți; părtinire algoritmică din cauza erorilor încorporate în seturile de date existente; bariere de cost legate nu numai de software, ci și de cerințele de infrastructură; lipsa expertizei tehnice necesare pentru implementare; considerații etice cu privire la cât de mult control ar trebui acordat asupra deciziilor luate de sistemele automate și dificultăți de măsurare a rentabilității investiției din cauza dovezilor empirice limitate privind eficacitatea în diferite săli de clasă/școli/districte/etc.

  Concluzii și recomandări

Beneficiile potențiale oferite de tehnologia inteligenței artificiale (AI) au început încă să se realizeze pe deplin atunci când vine vorba de educație – în special în comparație cu alte domenii precum sănătatea sau finanțele, care au beneficiat mai mult de progresele în acest domeniu în ultimii ani. În ciuda acestui fapt, s-au făcut deja pași mari către încorporarea acestor noi capabilități în sălile noastre de clasă. Pentru a asigura o integrare reușită în viitor, recomandăm continuarea cercetării pentru identificarea cazurilor de utilizare eficiente, alături de explorarea ulterioară a implicațiilor etice în jurul proceselor de luare a deciziilor care au loc sub umbrela învățării automate. În plus, factorii de decizie politică ar trebui să caute parteneriate de colaborare nu numai între universități, ci și experți din industrie, pentru a înțelege mai bine ce funcționează cel mai bine în contexte specifice pentru a asigura o tranziție sigură către implementări viitoare fără a compromite standardele de calitate sau a sacrifica drepturile de confidențialitate pentru cei implicați în orice nivel.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000) – a treia încercare:

Introducere

În ultimii ani, utilizarea inteligenței artificiale (AI) în educație a devenit din ce în ce mai populară. Tehnologiile AI, cum ar fi procesarea limbajului natural și învățarea automată, oferă noi modalități pentru profesori de a interacționa cu elevii, de a crea conținut personalizat și de a evalua progresul elevilor. Acest articol va discuta potențialele beneficii ale AI în educație, precum și limitările sale actuale.

Cazuri de utilizare

AI poate fi folosit pentru a sprijini o varietate de sarcini educaționale. De exemplu, chatboții bazați pe inteligență artificială pot ajuta să răspundă la întrebările de bază ale studenților sau să ofere îndrumări personalizate în timpul activităților de învățare autodirijate. Algoritmii de procesare a limbajului natural pot fi, de asemenea, utilizați pentru a analiza mostre de scriere a elevilor și pentru a oferi feedback cu privire la erorile gramaticale și de stil, sugerând în același timp îmbunătățiri. În plus, algoritmii de învățare automată pot fi folosiți pentru a genera planuri de lecție personalizate bazate pe punctele forte și punctele slabe ale elevilor sau pentru a urmări progresul în timp prin evaluări automate.

Beneficii

Utilizarea AI în educație oferă mai multe avantaje față de metodele tradiționale de predare. Un beneficiu este că le permite profesorilor să adapteze instruirea mai îndeaproape la nevoile fiecărui elev, oferind date mai detaliate despre performanța lor decât ar fi disponibile manual. În plus, deoarece multe sisteme AI sunt capabile să funcționeze autonom fără supraveghere directă din partea instructorilor, ele eliberează timp valoros în clasă, care ar putea fi apoi petrecut interacționând cu studenții la un nivel mai profund sau explorând subiecte suplimentare care nu sunt acoperite de curriculum, dar încă relevante pentru dezvoltare în afara mediul clasei. În plus, datorită capacității lor de îmbunătățire continuă prin analiza unor seturi mari de date, unele cercetări sugerează că aceste instrumente pot depăși în cele din urmă educatorii umani atunci când vine vorba de anumite tipuri de evaluări, cum ar fi notarea eseurilor sau a testelor.

Limitări

În ciuda potențialelor sale beneficii, există mai multe dezavantaje asociate cu utilizarea AI în educație, care trebuie de asemenea luate în considerare înainte de implementare. În primul rând, chiar dacă aceste sisteme au fost concepute cu obiective precise în minte, adesea le lipsește o înțelegere a emoțiilor umane, ceea ce înseamnă că nu pot lua în considerare factori precum motivația sau implicarea atunci când evaluează performanța unui student. În al doilea rând, deși unele studii inițiale sugerează că utilizarea acestor instrumente ar putea îmbunătăți ușor scorurile testelor în comparație cu procesele de evaluare manuală, sunt necesare cercetări suplimentare înainte de a se putea trage vreo concluzie definitivă cu privire la adevărata lor eficacitate. În sfârșit, deoarece majoritatea implementărilor existente se bazează în mare măsură pe tehnici de personalizare, cum ar fi colectarea datelor utilizatorilor în scopuri de profilare (ceea ce ridică probleme de confidențialitate), această tehnologie ar trebui să fie implementată numai după ce au fost luate în considerare considerațiile etice adecvate.

Concluzie

În concluzie, deși există numeroase aplicații potențiale în care inteligența artificială s-ar putea dovedi utilă într-un context educațional – inclusiv crearea/ livrarea de cursuri personalizate și evaluarea automată – este important să recunoaștem ambele limitări ale capacităților sale înainte de a utiliza orice sistem special din curriculum-ul instituției educaționale. Ca întotdeauna, trebuie avut grijă să se asigure că măsurile de confidențialitate sunt implementate corect ori de câte ori colectarea datelor utilizatorului pentru a minimiza impactul negativ asupra autonomiei drepturilor utilizatorilor asupra propriilor informații care sunt prelucrate de terți; de asemenea, toate măsurile de precauție necesare trebuie revizuite periodic actualizate în cazul în care apar modificări reglementări externe care reglementează utilizarea astfel de tehnologie apar perioade viitoare funcționarea continuă menținută neafectat conform modului sigur posibil în conformitate cu legile și standardele aplicabile.

 

Generat cu modelul text-curie-001 (temperature 0.7, max length 2000, freq. penalty 2, pres. penalty 2):

 Inteligența artificială (IA) este un domeniu al informaticii care se ocupă cu crearea de agenți inteligenți, care sunt sisteme care pot raționa și învăța ca oamenii. Inteligența artificială a fost folosită în educație de mulți ani pentru a ajuta elevii să învețe mai eficient și mai eficient. În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative în algoritmii de inteligență artificială și instrumentele software, care facilitează utilizarea tehnologiei AI pentru educatori în sălile de clasă.

O aplicație comună a AI în educație este utilizarea sa ca instrument pentru descoperirea sau recuperarea materialelor de învățare. Aceasta implică utilizarea algoritmilor de învățare automată pentru a identifica modele în seturi mari de date, astfel încât profesorii să poată găsi mai ușor materiale relevante. În plus, instituțiile de învățământ folosesc adesea instrumente de monitorizare a rețelelor sociale pentru a colecta feedback de la utilizatori cu privire la conținutul pe care îl întâlnesc online în timp ce studiază – aceste informații pot fi apoi folosite de instructori pentru a îmbunătăți proiectarea cursurilor sau metodele de predare la cursurile viitoare.

9 din 10 profesori cred că o formă de inteligență artificială va juca un rol important în educația superioară în următorul deceniu; 66% spun că deja funcționează astăzi). Inteligența artificială joacă, de asemenea, un rol esențial în evaluare: 89% dintre educatorii chestionați au spus că s-ar baza în mare măsură pe evaluările create cu tehnici inteligente artificiale, cum ar fi modelele de învățare automată în timpul analizelor de titularizare a studenților, dacă acele tehnologii ar fi disponibile.)

 

Generat cu modelul text-curie-001 (temperature 0.7, max length 2000, freq. penalty 0, pres. penalty 2):

Inteligența artificială este folosită din ce în ce mai mult în educație, deoarece are o serie de beneficii potențiale. Inteligența artificială poate ajuta profesorii și studenții să interacționeze mai eficient între ei, oferind instrumente care pot identifica și înțelege modelele în date. De asemenea, îi poate ajuta pe profesori să-și îmbunătățească abilitățile de predare, oferindu-le feedback cu privire la modul în care practica lor în clasă poate avea un impact asupra învățării elevilor.

Una dintre primele aplicații ale inteligenței artificiale în educație a fost sub formă de chatbot. Chatbot-urile sunt programe de calculator care pot interacționa conversațional cu utilizatorii, la fel ca un om. Acestea sunt deosebit de utile în scopuri educaționale, deoarece le permit profesorilor să efectueze sondaje informale, să pună întrebări despre progresul elevilor și să ofere sprijin elevilor cu dizabilități.

Mai recent, inteligența artificială a fost folosită în sistemele de management al învățării (LMS). LMS-urile sunt platforme software care permit educatorilor să gestioneze și să urmărească datele academice ale studenților. De asemenea, pot ajuta educatorii să creeze lecții personalizate, să atribuie teme și să administreze teste.

Există mai multe avantaje în utilizarea unui LMS în educație. În primul rând, LMS-urile oferă o locație centralizată unde educatorii pot stoca și gestiona toate datele studenților. Acest lucru face mai ușor pentru educatori să urmărească progresul elevilor și să identifice orice probleme de la început. În al doilea rând, LMS-urile facilitează crearea de lecții și evaluări personalizate pentru educatori. Acest lucru le permite să își adapteze curriculum-ul în mod specific la nevoile studenților lor. În sfârșit, LMS-urile oferă educatorilor feedback în timp real despre performanța elevilor lor. Acest lucru îi ajută să își ajusteze instrucțiunile în consecință.

În general, inteligența artificială are o serie de beneficii potențiale pentru educatori. Folosind un LMS, educatorii pot urmări progresul elevilor și pot găsi modalități de a-și îmbunătăți metodele de predare. În plus, chatbot-urile și inteligența artificială pot fi folosite pentru a facilita comunicarea dintre studenți și profesori.

 

Generat cu modelul text-ada-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1):

Utilizarea inteligenței artificiale în educație a crescut rapid în ultimii ani, mulți studenți și profesioniști bucurându-se de beneficiile pe care AI le oferă. Una dintre cele mai mari provocări care vine cu utilizarea AI în educație este faptul că poate fi dificil să înveți cum să folosești AI fără ajutor. Există mai multe resurse care vă pot ajuta să începeți cu AI în educație, cum ar fi Frits kn0w despre AI în educație și The Art of Machine Learning, care pot fi găsite pe acest site web.

 

Generat cu modelul text-babbage-001 (temperature 0.7, max length 2000, freq. penalty 1, pres. penalty 1):

Inteligența artificială (IA) este folosită din ce în ce mai mult în educație, un număr de școli care folosesc acum inteligența artificială pentru a-i învăța pe elevi despre diferite subiecte. Unele dintre cele mai comune utilizări ale AI în educație sunt procesarea limbajului natural (NLP), recunoașterea imaginilor și „învățarea profundă”, care permite mașinilor să învețe din date mult mai rapid decât oamenii.

Unul dintre beneficiile utilizării inteligenței artificiale în educație este că îi poate ajuta pe profesori să-și înțeleagă mai bine elevii. De exemplu, dacă un profesor dorește să știe câți elevi au matematică A2 la nivelul GCSE anul acesta, ar putea folosi algoritmi de inteligență artificială pentru a încerca să găsească aceste informații online. Același lucru ar putea fi făcut pentru istorie sau alte materii dacă profesorul este încrezător că este capabil să folosească algoritmii de învățare automată în mod eficient.

Un alt beneficiu al utilizării inteligenței artificiale în educație este că îi poate ajuta pe profesori să creeze conținut mai captivant pentru elevi. De exemplu, imaginați-vă o clasă despre liderii mondiali – un algoritm AI ar putea sugera articole sau videoclipuri despre diferiți lideri mondiali, astfel încât studenții să fie prezentați devreme și să se intereseze de ei. Acest lucru ar face apoi studiul acestor lideri mai ușor pentru studenți, deoarece știu de ce resurse au nevoie înainte de a se așeza să învețe despre ei!

 

* * *

Acest text este o parte din rezultatele generate în cadrul „Experimentului Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas” – prima etapă, decembrie 2022 – care urmărește să evalueze și să consemneze evoluția conținutului științific de tip text generat de inteligență artificială.

Conținutul este elaborat de autor cu contribuția OpenAI (modelul GPT-3 de generare de limbaj pe scară largă) și a AI21Studio. Pentru elaborarea conținutului, autorul a revăzut, editat și revizuit minimal textul generat de AI și își asumă responsabilitatea finală pentru conținutul acestui articol.

 

202212RO26

Experimentul Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas (Etapa întâi – decembrie 2022)

 

Loading