Pedagogie digitală (Experimentul Ariadna)

Pedagogia digitală este un domeniu emergent de cercetare care are potențialul de a revoluționa educația. Este o formă de predare și învățare care combină instrumente digitale, cum ar fi computere, tablete, dispozitive mobile și alte tehnologii cu metode tradiționale de instruire. Pedagogia digitală poate oferi elevilor feedback în timp real cu privire la progresul lor, îi poate ajuta pe profesori să diferențieze instruirea în funcție de nevoile și interesele individuale ale elevilor, să permită colaborarea online între elevi din diferite locații sau medii și să permită forme mai interactive de învățare.

Așa se poate rezuma această temă. Dar dacă v-am spune că acest prim paragraf nu este „conținut autentic”? A fost generat (în mare parte) de inteligență artificială. Ar face asta o diferență în modul în care utilizați aceste informații?

Potențialul inteligenței artificiale în educație este nelimitat. La fel este și imaginația ființelor umane atunci când explorează modalitățile de ameliorare a educației și a pedagogiei. În cele ce urmează, vă prezentăm „perspectiva AI” – conținut generat de inteligența artificială, în diferite instanțe și folosind modele diferite, uneori cu parametri diferiți, în 2022 (și promitem să repetăm experimentul la sfârșitul lui 2023) – pe o temă importantă în domeniul tehnologiilor digitale în educație:

Pedagogie digitală

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – prima încercare:

Pedagogia digitală este aplicarea tehnologiilor digitale la predare și învățare. Este o formă de tehnologie educațională care a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani datorită disponibilității tot mai mari a dispozitivelor mobile, a rețelelor de computere și a altor instrumente digitale. Pedagogia digitală se concentrează pe crearea unui mediu de învățare interactiv atât pentru studenți, cât și pentru profesori, utilizând aplicații inovatoare, cum ar fi săli de clasă virtuale, simulări, prezentări multimedia, instrumente de colaborare online și multe altele.

Avantajele utilizării pedagogiei digitale sunt numeroase – le permite profesorilor să ajungă la un public mai mare decât permite metodele tradiționale; permite instruirea personalizată, adaptată nevoilor individuale ale fiecărui elev; și facilitează accesul la resurse de oriunde în lume. Această accesibilitate ajută, de asemenea, la reducerea costurilor asociate cu furnizarea de materiale fizice, cum ar fi manuale sau rechizite educaționale. Mai mult, pedagogia digitală oferă oportunități de interactivitate sporită între profesor și elev prin sisteme de feedback în timp real sau activități de grup prin intermediul platformelor de chat video precum Skype sau Google Hangouts. În cele din urmă, utilizarea sa promovează abilitățile de gândire critică, încurajând elevii să se implice activ în propriul proces de învățare, mai degrabă decât să urmeze doar instrucțiunile date de profesor.

În ciuda acestor beneficii clare, totuși, există încă mai multe probleme legate de implementarea eficientă a practicilor pedagogice digitale care trebuie abordate înainte ca adoptarea pe scară largă să poată avea loc la toate nivelurile de educație. Preocupările privind fiabilitatea conexiunilor la Internet rămân o provocare majoră: chiar și atunci când lățimea de bandă disponibilă este suficientă pentru scopuri educaționale (de exemplu, videoclipuri în flux), problemele de conectivitate pot împiedica elevii să participe pe deplin în timpul sesiunilor de clasă dacă nu se pot conecta în mod fiabil acasă sau în deplasare. din zonele școlare cu semnal puternic. În plus, multe instituții nu dispun de infrastructura adecvată necesară pentru integrarea cu succes a soluțiilor de înaltă tehnologie în planurile de predare (cum ar fi laboratoarele de calculatoare). În plus, unii educatori nu au adoptat încă noile tehnologii din cauza nefamiliarității lor cu acestea; aici, programele de dezvoltare profesională ar putea juca un rol important în a ajuta la eliminarea acestui decalaj dintre potențialitățile tehnologice și practica reală la clasă prin inițiative de formare direcționate către profesorii care au nevoie de sprijin pentru a utiliza mai bine instrumentele moderne disponibile astăzi.

În concluzie, în ciuda provocărilor actuale, în ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește utilizarea tehnologiei în contexte educaționale. Acceptarea din ce în ce mai larg răspândită în rândul educatorilor, împreună cu îmbunătățirile constante realizate în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurilor tehnice de încredere, ne vor conduce cu siguranță mai aproape de realizarea întregului potențial oferit prin aplicarea principiilor care stau la baza „pedagogiilor digitale”.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – a doua încercare:

Pedagogia digitală este un domeniu emergent de cercetare care are potențialul de a revoluționa educația. Este o formă de predare și învățare care combină instrumente digitale, cum ar fi computere, tablete, dispozitive mobile și alte tehnologii cu metode tradiționale de instruire. Pedagogia digitală poate oferi elevilor feedback în timp real cu privire la progresul lor, îi poate ajuta pe profesori să diferențieze instruirea în funcție de nevoile și interesele individuale ale elevilor, să permită colaborarea online între elevi din diferite locații sau medii și să permită forme mai interactive de învățare.

Acest articol examinează starea actuală a pedagogiei digitale în ceea ce privește atât fundamentele sale teoretice, cât și aplicațiile practice în mediile educaționale. Prima secțiune explorează modul în care tehnologiile digitale au fost utilizate în sălile de clasă de-a lungul timpului și de ce acestea devin din ce în ce mai populare astăzi. Aceasta este urmată de o prezentare generală a cercetărilor existente legate de pedagogia digitală, inclusiv subiecte precum pregătirea profesorilor pentru utilizarea eficientă a acestor tehnologii; impactul asupra angajării studenților; diferențele dintre modelele de predare față în față față de modelele online; aspecte privind echitatea în accesul la resursele tehnologice; și diverse considerații etice legate de acest tip de instrucție. Ultima secțiune analizează implicațiile pentru practicienii care se angajează în practici pedagogice digitale, inclusiv activități de construire a cunoștințelor, cum ar fi codificarea sau crearea de jocuri; evaluarea rezultatelor învățării elevilor prin instrumente de analiză; integrarea multimedia în planurile de lecții; proiectarea de experiențe de învățare combinate eficiente; valorificarea rețelelor de social media pentru oportunități de dezvoltare profesională în rândul profesorilor înșiși și furnizarea de îndrumări adecvate pentru utilizarea de către elevi atunci când accesează medii virtuale în afara zidurilor școlii.

În general, se pare că, deși există încă multe provocări asociate cu dezvoltarea pedagogiilor digitale de succes – în special în ceea ce privește accesul echitabil la resurse – există, de asemenea, numeroase beneficii asociate cu această abordare care merită explorată în continuare. Pe măsură ce educatorii continuă să caute modalități de a implica cursanții în timp ce îi pregătesc în mod adecvat pentru viitoarea forță de muncă, încorporarea aspectelor pedagogiei digitale în curriculum poate fi o cale de urmat.

 

Generat cu modelul text-davinci-003 (temperature 0.7, max length 4000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1) – a treia încercare:

Pedagogie digitală: valorificarea tehnologiei pentru a îmbunătăți rezultatele învățării

Prevalența tehnologiei digitale în sala de clasă a schimbat drastic peisajul educației. Pedagogia digitală este o abordare a predării și învățării care pune accent pe utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți implicarea studenților, a îmbunătăți colaborarea și a crește dobândirea de cunoștințe. Acest articol va explora modul în care pedagogia digitală poate fi utilizată în mod eficient în sălile de clasă moderne pentru a crește performanța elevilor.

În primul rând, este important să înțelegem conceptul de pedagogie digitală în sine. Pedagogia digitală urmărește să creeze experiențe semnificative pentru studenți prin valorificarea tehnologiilor educaționale existente, precum și a celor noi introduse de-a lungul timpului. Se concentrează pe crearea de medii de învățare interactive în care studenții sunt implicați activ cu o serie de instrumente virtuale, cum ar fi forumuri de discuții online, platforme de conferințe video, documente colaborative (Google Docs), activități bazate pe jocuri, simulări și multe altele. Prin aceste activități, profesorii se străduiesc să-și dezvolte metodele de instruire, oferind, în același timp, oportunități semnificative de învățare elevilor prin participarea activă la discuțiile de clasă și proiectele care se învârt în jurul subiectelor actuale din domeniul sau zona lor de studiu.

Pe lângă îmbunătățirea nivelurilor de implicare a elevilor în cadrul sălii de clasă, există numeroase alte beneficii asociate cu implementarea unei strategii pedagogice digitale coezive la toate nivelurile de clasă; și anume rate crescute de reținere a cunoștințelor datorită opțiunilor îmbunătățite de accesibilitate pentru materialul de conținut al cursului prin dispozitive mobile/tablete/laptop-uri etc., permițând feedback în timp real atât de la colegi, cât și de la instructori, permițând astfel o diferențiere mai mare între cursanți în funcție de nevoile sau interesele individuale și oferind acces resurse suplimentare în afara curriculum-ului tradițional, care pot ajuta la lărgirea înțelegerii generale de către fiecare elev a diferitelor concepte predate în clasă. Mai mult, cercetările au arătat că, atunci când sunt utilizate în mod corespunzător, instrumentele digitale s-au dovedit eficiente în promovarea abilităților de gândire de ordin superior, cum ar fi abilitățile de analiză critică și de rezolvare a problemelor – abilități rămase adesea neexploatate atunci când se bazează numai pe manuale sau cursuri.

În cele din urmă, încorporarea instrumentelor digitale în predarea zilnică ajută, de asemenea, la încurajarea creativității în rândul studenților, oferindu-le, în același timp, experiență practică de lucru cu tehnologia pe care ar putea să o utilizeze mai târziu în viață – indiferent dacă aceasta implică lucrări de cercetare la nivel de colegiu care implică tehnici complexe de vizualizare a datelor sau potențiale cariere care necesită programare specializată. competență lingvistică.

În concluzie, este clar că implementarea unei abordări pedagogice digitale cuprinzătoare în sistemele noastre școlare oferă multiple avantaje pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale generale – de la creșterea ratei de achiziție a cunoștințelor prin opțiuni de accesibilitate îmbunătățite până la stimularea proceselor de gândire creativă care ar putea fi aplicate mult mai mult dincolo de simpla cursuri. sarcinile în sine. Pe măsură ce educatorii continuă să exploreze modalități de a integra cel mai bine noile tehnologii în planul lor de instruire, un lucru rămâne sigur; Cheia pentru deblocarea succesului generațiilor viitoare se află ferm înrădăcinată în capacitatea noastră de a investi mult acum în dezvoltarea de strategii de sunet utilizând atât medii analogice, cât și medii tehnologice împreună, mână în mână.

 

Generat cu modelul text-curie-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 2):

Pedagogia digitală se referă la utilizarea instrumentelor și tehnologiilor digitale pentru predare și învățare. A fost definită ca o „disciplină care promovează utilizări inovatoare ale TIC pentru a îmbunătăți experiențele de învățare” (Blackburn, 2010, p.1). Un număr tot mai mare de educatori folosesc instrumente și resurse digitale pentru a îmbunătăți oportunitățile de învățare pentru elevi. Acest articol va discuta despre beneficiile pedagogiei digitale și va oferi exemple despre cum este utilizată în sălile de clasă din întreaga lume.

Un beneficiu cheie al pedagogiei digitale este capacitatea sa de a implica elevii în activitățile de la clasă. Instrumentele digitale permit profesorilor să creeze prezentări multimedia, site-uri web interactive și chiar jocuri video care pot fi folosite în clasă ca material suplimentar sau ca parte a lecțiilor structurate. În plus, resursele online pot ajuta studenții să învețe în propriul ritm, oferindu-le feedback individualizat despre munca lor. În cele din urmă, instrumentele digitale le permit profesorilor să partajeze materiale cu alți educatori de pe tot globul, ceea ce poate crește colaborarea dintre educatori și poate promova o mai bună înțelegere în rândul studenților cu privire la diferite teorii și practici educaționale.

Pedagogia digitală oferă și profesorilor flexibilitate atunci când proiectează lecții. Datorită unui software puternic, cum ar fi Adobe Photoshop sau Dreamweaver, educatorii pot crea programe personalizate care se potrivesc cu nevoile populației de studenți specifice sau domeniilor de materii. În plus, platformele online facilitează ca profesorii să colecteze feedback de la elevi cu privire la munca lor prin sondaje sau secțiuni de comentarii; aceste informații pot fi apoi folosite pentru a îmbunătăți conținuturile viitoare ale lecțiilor, adaptate în mod special pentru nevoile fiecărui elev.

În general, există numeroase beneficii asociate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale în cadrul sălii de clasă; aceste avantaje fac din pedagogia digitală o abordare din ce în ce mai populară pentru predarea tinerilor care învață din întreaga lume.

 

Generat cu modelul text-babbage-001 (temperature 0.7, max length 2000, top P 1, freq. penalty 1, pres. penalty 1):

Pedagogia digitală este o nouă formă de educație care se bazează pe media electronică pentru a-i învăța pe copii despre matematică, știință și alte subiecte. Acest tip de predare se bazează pe utilizarea computerelor și a software-ului pentru a oferi lecții interactive care le permit elevilor să exploreze mediul înconjurător, să învețe noi informații și să dezvolte abilități de rezolvare a problemelor.

Popularitatea pedagogiei digitale a dus la dezvoltarea multor tipuri diferite de software care pot fi folosite în sălile de clasă din America. Aceste programe includ MyMathLab, Khan Academy și The Wealth Of Nations: O istorie economică în trei capitole ale lui Eduardo Saez. Pedagogia digitală devine din ce în ce mai populară în fiecare zi, deoarece le permite elevilor să învețe în propriul ritm și din multe surse diferite.

* * *

Acest text este o parte din rezultatele generate în cadrul „Experimentului Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas” – prima etapă, decembrie 2022 – care urmărește să evalueze și să consemneze evoluția conținutului științific de tip text generat de inteligență artificială.

Conținutul este elaborat de autor cu contribuția OpenAI (modelul GPT-3 de generare de limbaj pe scară largă) și a AI21Studio. Pentru elaborarea conținutului, autorul a revăzut, editat și revizuit minimal textul generat de AI și își asumă responsabilitatea finală pentru conținutul acestui articol.

Articolul paralel, din eșantionul de control: Istrate, O. (2022). Pedagogia digitală: Definiție și arie conceptuală. București: Institutul pentru Educație. https://educatia-digitala.ro/pedagogia-digitala-definitie-si-arie-conceptuala/

 

202212RO01

Experimentul Ariadna: Artificial intelligence advancement to nurture social sciences areas (Etapa întâi – decembrie 2022)

 

Loading